U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Poradna

Kategorie: Speciál – nátěry pro dům a zahradu | Autor: Radek Škornička, BARVY TEBAS

* Co znamená označení Ekologicky šetrný výrobek, s nímž se občas můžeme na plechovce s nátěrovou hmotou setkat?

Tato zelená značka je oficiální značkou Ministerstva životního prostředí ČR, která garantuje, že nejenom výrobek, ale také celý postup výroby a chování výrobce jsou šetrné k životnímu prostředí a splňuje přísné normy. Značka je udělována vždy konkrétnímu výrobku a naleznete ji na obalu.

* Jakým způsobem přistupovat k likvidaci zbytků laků a barev?

Veškeré zbytky barev a jejich obalů je nutné, podle platné legislativy, likvidovat na skládkách nebezpečného odpadu. Za nedodržení tohoto předpisu hrozí vysoké pokuty hlavně lakýrníkům a dílnám, kde se spotřebovává větší množství barev. Neznamená to však, že když vám zůstane malé množství po opravě chaty či domu, můžete tuto barvu vylít například do kanalizace. Takovýmto chováním můžete způsobit malou ekologickou katastrofu.

Životní prostředí poškozují nejvíce barvy syntetické, ohleduplnější jsou pak barvy vodou ředitelné. Pro informaci, jak likvidovat zbytky barev, není podstatná informace výrobce, že barva je ekologická (často zavádějící a nepodložená), ale způsob likvidace, který musí být uveden na obale. Zatím jako jediný výrobce, jehož produkty jsou opravdu ekologické a mohou být po zaschnutí vyhozeny do běžného komunálního odpadu, je společnost BARVY TEBAS, výrobce barev BALAKRYL.

Poradna