U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dřevostavby na venkově

Kategorie: Zvláštní nabídka – září 2002 | Autor:

– slavná minulost a nadějná budoucnost

Stavby ze dřeva mají u nás tísíciletou historii. Dřevo jako stavební materiál však bylo postupně vytlačováno kamenem a cihlou a od minulého století i betonem a ocelí. Nejvíce odolal venkov a zásluhu na tom mají také chataři a chalupáři. Moderní technologie při zpracování dřeva a požadavky na ochranu životního prostředí dávají dřevostavbám novou naději.

Moderní technologie

Místo trámů spojovaných mazaninou se dnes pro stavbu domů ze dřeva používají moderní velkoplošné materiály, ekologicky stejně nezávadné a přitom podstatně levnější, než je masiv. Jsou to například desky z orientovaných štěpek OSB, sádrokartonové a sádrovláknité desky. Tyto materiály přinesly zlom i v konstrukcích dřevostaveb. Spolu s novými tepelně izolačními materiály, ochrannými nátěrovými systémy a řadou dalších výrobků se diametrálně zvýšily technické parametry, užitná hodnota, spolehlivost, trvanlivost a zejména poměr užitných vlastností k ceně. Rozhodující podmínkou je však správné technické řešení konstrukcí a jejích detailů. Renomovaní světoví výrobci proto věnují maximální péči a finanční prostředky na informační servis k nabízeným výrobkům – jen zdařilé stavby totiž inspirují k opakování. K vysoké spolehlivosti staveb na bázi dřeva přispívá i systém certifikace a kontroly jakosti výroby nových moderních materiálů i certifikace stavebních systémů z těchto materiálů.

Šetrně k přírodě

Dřevo je u nás jedinou obnovitelnou surovinou, kterou lze využít ve stavebnictví. Les musí být racionálně těžen a obnovován. Moderní materiály, jako už zmíněné desky OSB nebo lepené nosníky I-LN (OSB) umožňují navíc využít i tu dřevní surovinu, která by jinak pro stavební konstrukce nemohla být využita. Díky nízké hmotnosti se dřevostavby snadno demontují a lze je jednoduše a nenáročně upravovat již v průběhu užívání stavby, což usnadňuje změnu dispozičního řešení domu podle potřeb uživatele a prodlužuje jeho morální životnost. Dřevostavby jsou k životnímu prostředí šetrné i při likvidaci. Odpad z dřevostaveb se snadno odstraní a náklady jsou podstatně nižší než na likvidaci jiných materiálů.

Úspory na každém kroku

Moderní obvodové konstrukce na bázi dřeva mají nesrovnatelně lepší tepelně technické vlastnosti než ostatní materiály. Z hlediska tepelného odporu obvodových stěn a tepelných ztrát objektu jim konkurují jen stavby ze sendvičového zdiva. Při srovnatelných tepelných odporech stěn jsou proto dřevěné stavby výrazně subtilnější – na třech běžných metrech obvodového zdiva lze ušetřit až 1 m2 obytné, respektive užitné plochy. Při uplatnění pružného otopného systému lze ve prospěch dřevostaveb využít i jejich relativní nevýhodu – nižší tepelně akumulační schopnost. Okamžité tepelné ztráty jsou totiž velmi nízké a nízká tak může být i spotřeba energie pro temperování stavby. Výrazně se zkracuje doba nutná pro dosažení tepelné pohody bydlení a vytvářejí se podmínky pro využití netradičních zdrojů energie, zejména pak odváděného tepla při nucené výměně vnitřního vzduchu využitím rekuperace. Úspory vznikají již při výstavbě domů z moderních dřevěných materiálů. Jejich nízká hmotnost výrazně snižuje náklady na zemní práce i na přepravu materiálů. Není třeba používat těžké a drahé montážní mechanizmy a uspořenou částku lze investovat do kvality vlastní obytné nebo provozní části objektu. Protože jde o výstavbu suchou technologií, dá se pracovní síla racionálně využít po celý rok.

Projekt svěřte profesionálům

Pro spolehlivost a trvanlivost staveb ze dřeva má rozhodující význam správné vyřešení a provedení stavebních konstrukcí obvodového pláště tak, aby v nich nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Lze toho dosáhnout správnou skladbou obvodových stěn a střešního pláště, použitím vhodných a osvědčených materiálů a vyřešením stavebních detailů. V tom se skutečně vyplatí obrátit se na profesionály, kteří dovedou rovněž eliminovat nebezpečí požáru – stále totiž přežívá předsudek, že dřevostavby jsou méně odolné, než zděné. Pravda je ale taková, že dnes používané velkoplošné materiály pro opláštění dřevěných nosných konstrukcí odolnost proti požáru naopak výrazně zvyšují.

________________________

Občas slyšíme, že spořeba dřeva je u nás větší než jeho přírůstek, ale není to pravda: Lesem je

pokryto přes 30 % území ČR, což je 630 milionů m3 dřevní hmoty. Ročně přiroste 16,8 milionů m3 a vytěží se jen 14,4 milionů m3, což je 85 % přírůstků. V rámci Evropy jsme v lesnatosti na 12. místě, v podílu plochy lesa na obyvatele na 18. místě, v zásobě dřeva na jeden hektar na 4. místě a v ročním přírůstku na 1 hektar na 6. místě. V roce 2000 se vyvezlo 2,8 milionů m3 surového dřeva – a naopak 1,2 milionů m3 se dovezlo ze zahraničí.

________________________

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA

tematická příloha časopisu Chatař & Chalupář (září 2002).

Příprava: Agentura Global Forum, s.r.o., Šafaříkova 7, 120 00 Praha 2, tel.: 0606/11 89 63, e-mail: trnavsky.jiri@volny.cz. Texty: Pavel Kubů, Josef Smola a Pavel Grozman. Foto: Archiv Global Forum. Inzerce: Global Forum, s.r.o. a Časopisy pro volný čas, s.r.o. (c) GLOBAL FORUM

________________________

Výhody a nevýhody staveb ze dřeva

* dřevo je přírodní materiál, příjemný a přátelský k lidem i životnímu prostředí

* dřevo má vysoký tepelný odpor – rychle se zahřeje, teplo se ale neakumuluje dovnitř stěn, takže k vytápění postačí jen průběžná temperace

* stěna domu může mít při dostatečném tepelném odporu menší tloušťku a to znamená na 100 m2 plochy domu o jednu místnost navíc

* výstavba domů je rychlá a počítá se v týdnech, nejvýše v měsících, včetně podkladové betonové desky

* dokumentace o stavbě může být přesná a detailní a tedy dobře kontrolovatelná

* položkové ceny stavebních dílců jsou pevné

* suchý stavební proces: na místě stavby se sestavují dílce vyrobené v montážní hale

* dřevostavby stále ještě nemají tu nejlepší pověst a považují se za jakési provizorium

* je nebezpečí, že nezkušená firma postaví nekvalitní stavbu, což se ovšem projeví až za několik let

* domy mají nízkou tepelnou setrvačnost a v létě je tam větší teplo (tato relativní nevýhoda se ovšem v zimě změní ve výhodu)

* zatím nelze tyto stavby stavět úplně svépomocí, neboť konstrukce je příliš náročná na přesné provedení

* existuje nebezpečí biotických škůdců, zvláště při nekvalitním provedení stavby

* stropní konstrukce nemají příliš dobrou akustiku, což se musí řešit dostatečným pokrytím, například suchou podlahou

Dřevostavby na venkově