Viděli jsme cestou XCIII.

První domek, který jsme pro tentokrát vybrali, je z Vysočiny, druhý z okolí Litomyšle.

Zachovat tradiční prvky

Chalupa ve stráni má zachovanou štítovou stěnu s ven otvíravými špaletovými okny, o která majitelé dobře pečují. Jsou soudě podle subtilního členění i podle krásného podjímaného skla zřejmě původní. Štít má novější obklad a na okřídlí zbytky vyřezávaných eternitových lišt, které kdysi chránily závětrné latě. Zatímco dožívající šablony na střeše půjdou vyměnit, tento zajímavý lem štítu stěží. Řešením by bylo vyřezávané prkno. Jeho životnost bude samozřejmě záviset na volbě dřeva: velmi dlouho vydrží například akát.
Dojem ze stavby poněkud kazí novější okna v pravém křídle. Mnohem hezčí by tady byly kopie těch ve štítě, které jsou situovány symetricky blíž k vnějším rohům. Toto křídlo je také poškozováno vodou z podzákladí vzlínající k fasádě. Na štítové stěně vlhkost neškodí, protože je odváděna pod terénem skalkou ven na cestu. Stálo by za úvahu vykopat ještě jednu drenáž.
Fasáda je zřejmě opatřena šedým břízolitem, šambrány z bílé vápenné omítky ji příjemně oživují. Pěkný je cihlový komín se slušným bubákem, další, modernější je asi odkouřením od krbu či jiného moderního topidla. Laťkový plot s jemně rezavým nátěrem se ke stavení hodí.

Dojem z pěkné stavby kazí novější okna v pravém křídle. Mnohem hezčí by tady byly kopie těch ve štítě.

Dům s vysokým krovem

Usedlosti se čtyřbokým uzavřeným dvorem a dvěma štíty orientovanými k silnici jsou v této oblasti tradiční. Tady bylo nedávno renovováno obytné stavení, které je od části vpravo, kde je garáž, odděleno plotem. Vysoký krov je konstruován „na kobylu“, to znamená, že nosný prvek je uprostřed, a ne v bocích a nelze tím pádem na střed umístit okno. Podkroví, dnes obytné, majitelé velmi citlivě osvětlili původními okny ve štítě a štičím vikýřem. Ve skládané krytině ovšem nejde dobře uzavřít jeho boky. V takových případech je možné použít plech. Když totiž boční tašky na vikýři s malým spádem podfoukne vítr, zvedne někdy celou stříšku a při jejím pádu zpět se krytina může poškodit.
Štít s prkny skládanými do tvaru stromku je krásný, zřejmě původní. Široké podlomení pod ním, které vytváří stříšku nad přední stěnou, je opatřeno jinou krytinou než střecha a působí poněkud robustně. Pozornost však naštěstí upoutávají modrá, ven otvíravá okna lemovaná bílými šambránami. Ty jsou vytaženy ve štuku a jsou ve vztahu k domu v dostatečné šíři. Nové jsou také svody a další klempířské prvky, které na sebe příliš neupozorňují. Nově oplechovaný je i komín, který už je starší, ale dobře udržovaný. Chybí na něm bubák.

Podkroví je osvětleno okny ve štítě a vikýřem, který však nemá kryté boky. Za větru to
bývá problematické.

Text: Ing. Arch. Karel Doubner
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou XCIII.