Jak se zbavit vlhkosti ve sklepě?

Většina lidí upouští od skladování různých potravin ve sklepních prostorách, a rozhodne se toto místo využít pro vytvoření nových obytných prostor. Problémem sklepů je, že jsou častokrát umístěny pod povrchem a tím pádem má podzemní voda a vlhkost přístup nejdříve zde. Vlhkost ve sklepě se může negativně podepsat jak na stavu celého objektu, ale díky plísním také na našem zdraví.

Prvními příznaky vlhkosti ve sklepě mohou být mokré skvrny, které jsou často doprovázeny zatuchlým zápachem. Vlhkost se nemusí zadržovat pouze ve stěnách, ale také v podlaze nebo stropu. Důležitou prevencí tak bude zajištění dostatečné hydroizolace těchto prostor, aby se nám vlhkost a s ní spojená plíseň nedostávala dále do základu domu. V tomto případě nám může pomoci hydrofobní omítka.

vlhkost ve sklepě

Jak pracovat s hydrofobní omítkou

Hydrofobní omítka IZONIL se v přípravě neliší od běžných omítkových směsí. Nejprve musíme odstranit poškozenou omítku a celý podklad musí být pevný, čistý, zbavený volných částí, mastnoty, prachu a zbytkového materiálu.

Jak připravit hydrofobní omítku

Příprava je stejná jako u běžných omítkových směsí. K jejímu rozmíchání Vám postačí čistá voda. Do směsi není doporučeno přidávat jiný materiál, v opačném případě by omítka mohla ztratit své unikátní vlastnosti. Rovněž není doporučeno aplikovat omítku při přímém slunečním záření, silnému větru nebo dešti. Těsně před samotnou aplikací, musí být povrch důkladně navlhčený. Samotné nanášení se provádí dvěma způsoby.

Nanášení omítky

První možnosti je ruční nanášení za pomocí běžných nástrojů, anebo můžeme omítku IZONIL nanášet pomocí omítacího stroje. Při aplikaci je doporučeno použít sklotextilní síťku na místech, kde dochází k překrytí dvou různých podkladů. Po aplikaci je vhodné zajistit dostatečné odvětrávání a neustálou cirkulaci vzduchu.

Při omítání extrémně vlhkého zdiva může dojít ke shlukování vodních kapek na povrchu zdiva. Jedná se o přirozené vytlačení vody z omítky.

Na co si dát pozor

Po aplikaci omítky je samozřejmě nutné sklepní prostory pravidelně větrat, případně zajistit dostatečné odvětrávání. V opačném případě by voda kondenzovala na povrchu, protože hydrofobní vlastnosti směsi zamezí jejímu proniknutí do omítky. Tento jev nastává tehdy, když je velký rozdíl mezi teplotou samotné zdi a teplotou vzduchu v místnosti.

Foto: společnost RBL Trade s.r.o.

Jak se zbavit vlhkosti ve sklepě?