Zateplení střechy stříkanou pěnou

Nastal čas zamyslet se nad tím, zda nezateplit střechu, abychom měli letos v zimě doma tepelnou pohodu a nevyhazovali jsme zbytečně peníze za topení. Jednou z možných izolací je stříkaná pěna.

nanášení pěny na rovné plochy (honter company)

Kvalitně zateplený dům ušetří v zimě náklady za vytápění a v létě se – obzvláště v podkroví – tolik nepřehřívá. Na trhu je několik typů tepelných izolací. Vedle těch deskových, skládaných z přírodních materiálů nebo foukaných se prosazuje stříkaná pěnová izolace.

Co to je?

Pěnová izolace je směs dvou látek (pryskyřice a izokyanátu). Při jejich smíchání za určité teploty a tlaku vznikne směs, v níž nadouvadla vytvoří obrovské množství malých vzduchových bublinek. Díky nim hmota nabude na 50- až 150násobek svého původního objemu v závislosti na druhu použitých nadouvadel. Pěny mohou mít otevřenou nebo uzavřenou strukturu buněk, což určuje způsob jejich použití.

Stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou patří mezi nejúčinnější dostupné izolační materiály. Díky milionům miniaturních uzavřených buněk jsou izolační schopnosti tohoto typu izolace vysoce efektivní, a to i z hlediska izolace zvukové. Rovněž vyniká vysokou odolností vůči vodě a chemickým látkám. Další nespornou výhodou stříkané izolace s uzavřenou strukturou je její tuhost a pevnost.

aplikace shora (honter company)

Oproti tomu je stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk při stejném  objemu mnohem lehčí. Díky menší hustotě této izolace je potřeba méně materiálu, proto je levnější variantou. Otevřená struktura pěny je vhodnější volbou v těch případech, kdy není kladen důraz na konečnou tloušťku izolace, která rovněž výborně izoluje nejen tepelně, ale také zvukově. Díky nízké objemové hmotnosti tento typ méně zatěžuje konstrukci stavby.

Jak dlouho izolace vydrží

Správně nastříkaná pěna nemění svůj tvar a vydrží po celou dobu životnosti budovy. Pokud chceme mít kvalitní izolaci, odborníci doporučují volit produkty s certifikátem podle norem EU. Na trhu je mnoho takzvaně bezejmenných produktů, může se stát, že taková pěna nevydrží ve stavební konstrukci plnit požadovanou funkci dlouho. Nekvalitní výrobky praskají, smršťují se a drolí. Kvalitní stříkaná pěna přilne a pevně drží na všech podkladech a je schopna se přizpůsobit pohybu budovy.

Zateplení je velmi důležité jak u obvodových zdí domu, tak u střechy, ať už jde o střechu šikmou, sedlovou, nebo rovnou. Střešní stříkaná izolace dokonale utěsní všechny praskliny a spáry, nehrozí únik tepla ani zatékání. Mámeli tepelně izolační vrstvu odolnou vůči povětrnostním vlivům, která těsně přilne k podkladové vrstvě, není nutné ji mechanicky ukotvit. I přesto má vynikající odolnost proti poryvům větru.

Jak je to s odpadem?

zateplování podkroví (profi pěna)

Protože pěna mnohonásobně nabude, mohla by vznikat spousta odpadu. U kvalitních pěn, označovaných například jako Foam-Lok, je odpad minimální. Navíc odborníci pracují s kubaturou přesně vypočtenou podle projektové dokumentace nebo ještě lépe při zaměření na místě. Pak použijí takové množství materiálu, které se rovná objemu v závislosti na tloušťce tepelné izolace a ploše, na kterou se nanáší. Odborník přebytečnou pěnu ořeže a povrch začistí.

K dalším výhodám tohoto typu izolace patří fakt, že aplikace pěny je hotová během jednoho dne a časově tak zákazníky nezatěžuje. Navíc je instalaci pěnové izolace možné dělat jak z vnitřních prostor půdy nebo podkroví, tak shora, například při rekonstrukci střešního pláště. V tomto případě odborníci doporučují nástřik nadkrokevní  izolace.

www.honter.eu, www.ekopena.cz, www.apl-izolace.cz, www.chytrapena.cz, www.chytraizolace.cz, www.strikaneizolace.cz

text: Helena Štětinová
foto: Archiv firem

Zateplení střechy stříkanou pěnou

Zateplení střechy stříkanou pěnou