Viděli jsme cestou LXXXVIII.

První chalupu, kterou budeme dnes hodnotit, jsme viděli v Orlických horách, druhou v jejich podhůří.

Vycházet z historie

Majitelé se o chalupu dobře starají. Má nové obložení, správně v lící osazená nová špaletová okna, zřejmě dřevěná. Soudě podle stavu štítu, který si zaslouží výměnu okna a obklad barevně lépe ladící se spodkem, se v úpravách bude zřejmě pokračovat. Mělo by se též doplnit podbití nad vstupem a dodělat detaily, například překrytí rohů obkladu. Také je třeba dokončit úpravu soklu, kde vyčnívá konec fólie použité při izolaci základů.
Obecně platí, že by majitelé měli při úpravách staveb vycházet z historie. Zasáhne-li se do vyzkoušených proporcí, výsledek nebývá dobrý. Tady ujel spodek chalupy o metr a půl doprava. Situaci by poněkud zlepšilo, kdyby třetí okno vpravo bylo menší, pomohl by i nějaký předěl v obložení anebo malý posun této části dozadu. Novějšího data je zřejmě i přístavba vlevo, v níž je osazeno příliš filigránsky členěné okno.
V tomto kraji bývají sedlové střechy s úhlem 45 stupňů. Tady je zřejmě kvůli přístavbě rozevřenější, vpravo opatřená námětky. Ze starší krytiny ční neproporční komín, ale vzhledem k velikosti stodoly na sebe příliš neupozorňuje. Krásná je kamenná opěrná zeď vzadu pod strání. Zvláštní je naopak plot s hadicí, jehož účel není zřejmý.

Pozor na detaily

Chalupu lze veskrze pochválit, je dobře udržovaná, v původní barevnosti. Tradiční proporce byly dodrženy, se stavbou ladí i pozdější přístavek dřevníku – garáže, který je rovněž opatřen bílou omítkou.
Několik detailů však soulad narušuje. Bílá plocha na přední stěnu vikýře nepatří, mohla by být celá dřevěná a okénko možná větší. Podivná je také zebra kamuflující roubení, chalupa by se bez ní rozhodně obešla. Sokl vypadá příliš uměle na to, že jde o chalupu. Zvolil bych nějakou hrubou omítku nebo skutečný kámen. A nakonec detail, který je nejvíc patrný. Ochranou zápraží jsou sloupky z prefabrikátů, které se sem tvarově nehodí. Stačily by jednoduché sloupky podobné těm u plotu vpředu. Anebo tři stojky a mezi nimi trámek. Na současné variantě podivně působí i historický prvek používaný kdysi na sušení sena. Mohl by třeba viset na podbití a sloužit na sušení bylinek. Krytina je levnějším řešením, ale nevadí.

Text: Ing. arch. Jan Topinka
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou LXXXVIII.