Založení zahradní cesty

Rubrika: rss-feed, Zahrada

Nejhezčí je bezesporu v zahradě cesta, která působí co nejpřirozeněji, ale i u ní musíme připravit kvalitně podklad a položit finální dlažbu. Jen tak bude dobře sloužit svému účelu.

Cestičky musí poskytovat pohodlnou a také bezpečnou chůzi. Cokoliv, co ve fázi příprav vynecháme, se negativně promítne do jejich kvality, a tím i životnosti. Přinášíme návod, jak cestu založit, postupujme tedy krok za krokem.

Potřeby

 • rýč
 • krumpáč
 • lopata
 • hrábě
 • koště
 • kolíky
 • provaz
 • srovnávací lať
 • gumová palice
 • metr
 • vodováha
 • kolečko
 • vibrační deska

Řez podkladovými vrstvami založené cesty

1. krok

Pomocí kolíků a dvou provázků vyznačíme linii cesty. Měla by být dostatečně široká, abychom po ní mohli projet s kolečkem.

2. krok

Úsek pro cestu vykopeme. Pro standardní pochozí plochy se za dostatečnou hloubku výkopu považuje 30 až 35 cm. Hloubku ovlivňují klimatické podmínky. Čím chladnější místo, tím hlubší by měl podklad být. V úvahu musíme vzít i výšku dlažby, ta se odvíjí od zatížení cesty. Důležitý je rovněž správný sklon, aby se na cestě nedržela voda nebo netekla k základům staveb. Směrem od budov se zachová 2% spád, respektive sklon 15 mm na metr.

3. krok

Výkop vyložíme separační geotextilií, která zabrání prorůstání kořenů i stavební činnosti mravenců. Obojí může narušit soudržnost podkladu.

4. krok

První část výkopu (nyní pracujeme po úsecích) zasypeme zhruba 20 až 30 cm vrstvou kamenné drtě, pomocí stahovací latě ji srovnáme do roviny a zhutníme, nejlépe vibrační deskou.

5. krok

Na kamennou drť přijde vrstva písku, jemného štěrku nebo jejich směs, obvykle ve výšce 5 cm. Je třeba počítat s tím, že po finálním zhutnění dlažby se podkladová plocha sníží asi o 1 cm. Pro kvalitu dlažby je podstatné vytvořit co nejrovnější lože, proto na okraje budoucí cesty položíme kolejnice, postačí například trubky nebo hranoly, a s pomocí vodováhy je srovnáme do roviny. Přes ně dáme stahovací lať, kterou pojezdem po kolejnicích písek stejnoměrně roztáhneme po výkopu. Kolejnice vyndáme a otvory po nich zasypeme.
Na urovnanou vrstvu již nevstupujeme.

6. krok

Zámkovou dlažbu pokládáme se spárami o tloušťce 3 až 5 mm, u keramické a betonové dlažby či kamenů lze ponechat spáry širší, aby cesta působila vzdušně a přírodně. Pokládku zakřivených úseků cesty začínáme ve vnitřním poloměru. Udržet konstantní výšku finální vrstvy a správný spád pomůže napnutý provaz či lať a vodováha. Při pokládání dlaždice rovnáme gumovou palicí od nejnižšího místa k nejvyššímu. Spáry vyplníme křemičitým pískem o zrnitosti 0–4 mm, který zabraňuje uchycení plevelů a mechu. Položenou dlažbu zhutníme pomocí vibrační desky s gumovou podložkou, aby se odstranily výškové rozdíly. Spáry dosypeme pískem a cestu zameteme.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Založení zahradní cesty