Viděli jsme cestou XLIV.

Málokdy vás zveme jako dnes na cestu kraji vzdálenými od sebe téměř čtyři sta kilometrů. Jde o Šumavu a Orlické hory.

Střecha příliš pozinkovaná

Oplechování celého komína působí technicistně a okap umístěný pod valbou budí dojem, jako by střecha nebyla ještě hotová

Z pohledu funkčního se chalupě nedá nic vytknout. Plocha střechy je pokryta, komín utěsněn, odvod dešťové vody zajištěn… Z kontextu nutnosti zrekonstruovat střechu na historickém vesnickém stavení je to poněkud horší. Tento typ pokládky pozinkovaného plechu z celých plátů se používal v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, tedy v době minulého režimu, kdy jiný materiál v podstatě nebyl. Jinak to řemeslníci ani neuměli a cena byla také přijatelná. Při této volbě byl nejmenší prostřih materiálu i co nejmenší profilování – aby se plocha plechu nezmenšila. Dnes bychom snad mohli volit lepší variantu. V tomto případě je také jaksi navíc oplechování celého komína, což působí vedle zděných, romanticky křivolakých stěn chalupy příliš technicistně a okap umístěný pod valbou budí dojem, jako by střecha nebyla ještě hotová a visí z ní ještě kousek nedokončeného plechu. Radil bych tento okap sundat.

Střecha je asi opravdu téměř čerstvá, takže nepatřičně září do okolí. Po zvětrání a opatření ochrannými nátěry bude dojem určitě lepší. To však potrvá několik let, protože pozinkovaný plech musí nejprve projít procesem zvětrání, aby nátěry lépe přilnuly. Dřevěné okapy by chalupě slušely více. V současné době se jak členitost – tedy přizpůsobení členitosti chalupy, tak barevnost dají řešit ihned.

Chalupa v souladu

Výběr střešní krytiny je náročným rozhodnutím. Vždy zvažujeme „výkon a cenu“. Tradiční historické krytiny a postupy jejich zpracování jsou velmi náročné a jen velmi omezeně dostupné širší chalupářské veřejnosti. Struktura, tektonika a patina se těžko nahrazují.

Střecha včetně detailů zasluhuje pochvalu. Škoda, že „svítí“ atikové prkno ve štítu

Na této chalupě však volili majitelé profilovaný plech (snad Rannila nebo Lindab) vhodně. Krytina imituje profilací keramickou tradiční krytinu a zároveň nepřetěžuje namáhané krovy. Profilace je jemná a dobře se doplňuje s členitou fasádou i prkenným obložením lomenice, stejně tak s drobným členěním oken apod. Všechny detaily (komín, atiky, vikýře, okapy a jejich svody) jsou udělány pečlivě a s citem. Chalupě bych vytknul pouze dvě drobnosti: atikové prkno zbytečně svítí, opatřil bych je také černým mořením. Stejně tak bych se snažil tmavým nástřikem zakamuflovat anténu satelitu.

TEXT: ING. ARCH. JAN TOPINKA
FOTO: PAVEL MATURA A MARIE RUBEŠOVÁ

Viděli jsme cestou XLIV.