Viděli jsme cestou LXXXVII.

První chalupu jsme viděli nedaleko Nového Města nad Metují, druhá je také z okolí Nového Města, ale tentokrát na Moravě.

Starosti s okny

Na chalupě upoutají okna. V úzkém ostění s klenbou v nadpraží byla kdysi jistě okna členěná, nejspíš špaletová. Rámy byly vyměněny v 80. letech minulého století, kdy se používaly sdružené typy, tedy dvě skla na jednom rámu s bakelitovými nebo hliníkovými kličkami. Lze jen doufat, že při výměně nahradí tyto typy opět okna dřevěná a že nebudou přezděna jako z boku, kde klenbu nahradil překlad a dřevo plast.
Ve štítě je zachován zbytek štukové výzdoby. K úpravě asi došlo v době, kdy se vyměňovala okna. Tehdy se používaly latexové barvy na bázi kaučuku. Nepraskají, je to pružný materiál, ale odlupují se v plátech. S opravou bývá potíž. Sokl je zřejmě opatřen stejnou barvou jako zdobení štítu. Je poškozen atmosférickou i zemní vlhkostí. Problém je řešitelný vykopáním příkopu kolem domu a uložením drenáže, popř. vyzděním anglického dvorku z betonových cihel, který prostor odvětrá.
Stará azbestová krytina na střeše neškodí, ale při výměně je nutné ji likvidovat jako nebezpečný materiál. Komín vpředu je podivný, černý, zúžení snad nahrazuje bubák.
Zahrada vypadá dobře, treláž je v tomto místě trochu atypická, podle feng šuej rozbíjí negativní síly. V domě zřejmě bydlí televizní fandové, na štítové stěně jsou dva satelity. A na střeše jsou dokonce tři hromosvody, jeden je asi navíc.

Na chalupě upoutají okna v úzkém ostění s klenbou v nadpraží. Bylo by dobré původní tvar zachovat.

Vlhkost domu škodí

Druhý dům je moc pěkný. Má zachované původní decentní zdobení se štukovými nosnými sloupy a rámováním oken. Ta jsou špaletová, členěná do „T“, vyklápění horních větraček ven je nezvyklé. Jsou právě otevřené, zřejmě odvětrávají vlhkost, která i tady působí problémy. Vidíme je v napojení domu na terén, kde chybí sokl, ale i na meziokenních pilířích. Vykopání příkopu kolem celého objektu a umístění drenáže, která by vlhkost odvedla pryč, eventuálně vybudování anglického dvorku, by bylo náročným, ale zřejmě jediným řešením. Bylo by zajímavé vědět i to, kam jde voda od okapového svodu. Měla by ústit do trativodu či kanalizace.
Červené šablony na střeše jsou také ještě s azbestem, takže opět starosti při eventuální výměně krytiny. Komín na předním traktu volá po opravě, ne zcela vyschlé dřevo zadehtovává sopouch. Pohromadě jej drží hlavně betonová krycí deska. Měl by se vyvložkovat nebo opravit. Za parádní plaňkový plot, asi ze smrčků, patří majitelům velká pochvala.

Tady je problém v napojení domu na terén. Jediným řešením by byl výkop kolem celého objektu a drenáž.

Text: Ing. arch. Karel Doubner
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou LXXXVII.