Terénní úpravy

Nevyhneme se jim při změně dispozic zahrady, ale čekají nás i při budování chodníčků nebo teras.

Terénní úpravy v zahradě se dělají z různých důvodů. Tím nejpodstatnějším může být samotné založení zahrady a související změny profilu pozemku, úpravy svahů a spádů či další radikální zásahy. Častěji se však můžete setkat s potřebou terénních úprav například kvůli vydláždění chodníku, zbudování schodů či přeměně prudšího svahu na snáze udržovatelné terasy.

I malá úprava představuje velký zásah do zahrady, protože je třeba počítat s odvážením či navážením zeminy, přemísťováním písku, dlažby nebo kamenů a někdy i s popojížděním těžké techniky. To vše je pro zahradu zátěží. Proto se vyplatí vše předem promyslet, spočítat a naplánovat.

Dusat a pěchovat

Jestliže se rozhodnete například vydláždit chodník nebo místo k posezení, je nejprve nutné vybudovat podklad. Ten se obvykle dělá z několika vrstev štěrku nebo písku, případně z recyklované suti, kterou lze koupit na skládkách. Základem pro podkladový materiál je pak vyspádovaná rovina s alespoň dvouprocentním sklonem.
Pokud dlažba navazuje na jakoukoli zeď či zídku, měla by se s ní „potkat“ až pod úrovní vodorovné izolace proti vodě, aby vlhkost z dlažby nepoškozovala stěnu. Dlažbu a její podkladní lože od stěn oddělíme nopkovou fólií.

Síla podkladní vrstvy se odvíjí podle toho, zda bude dlažba z-těžována pouze chůzí, nebo po ní bude například popojíždět auto. Z jílovité půdy je třeba zajistit odvádění vody drenáží, v případě písčité půdy by měl být podklad natolik pevný, aby se dlažba nepropadala. Dosáhneme toho pěchováním, třeba za pomoci vibrační desky či válce z půjčovny nářadí. Výkop pro dlažbu pro pěší postačí do hloubky deseti centimetrů, pro náročnější zatížení a několik vrstev podkladu včetně drenážní vrstvy vyžaduje zhruba třicet centimetrů hloubky.

Pokud chceme postavit v dlážděné ploše schůdky a zídky, nevyhneme se obvykle betonování. Použijeme suchý beton a podklad pro něj bude nutné vykopat až do nezámrzné hloubky 60 až 80 centimetrů.

Plánujte s rozmyslem

Většími terénními úpravami lze radikálně změnit modulaci terénu, a tím pádem vzhled, účel i atmosféru celé zahrady. Můžete pracovat s výkopovou stavební zeminou, získanou např. při stavbě zahradního jezírka, můžete proměnit šikmý pozemek na terasy a modulovat profil zahrady i pomocí hlíny, získané právě při srovnávání svahů.

Tyto práce je dobré plánovat pečlivě, jsou-li většího rozsahu, raději je zadat specializované zahradnické firmě. Ta si už správné pořadí prací pohlídá. Například trávník se zakládá až v okamžiku, kdy se do nově navezených ploch či dokončených terénních úprav už dále nebude zasahovat. Pokud je však vrstva navážky vyšší než padesát centimetrů, počítejte s tím, že bude sedat – a s dalším budováním je třeba trpělivě vyčkat i několik měsíců.

Text Richard Guryča, foto Martina Lžičařová, Shutterstock, Wikipedia a archiv firem

Terénní úpravy