Viděli jsme cestou LXXXII.

Projížděli jsme Náchodskem, kde se leckde zachovaly tradiční roubenky, a jižním okrajem Jizerských hor.

Líbezná tradice

Dobře udržovaná roubenka zaujme bílými malovanými obložkami oken členěnými do kříže. Vyřezávaná lišta lemuje i štít, kde má funkci závětrné lišty. Vysoká sedlová střecha je na konstrukci usazena asymetricky, křídlo vlevo je kupodivu kratší, chrání zápraží díky mírnějšímu sklonu. Štít je jednoduše zaklopen prkny, ve spojích překrytými laťkami.
Nevelká chalupa má typický půdorys. Vstupuje se přes předsíň vpravo do sednice, vlevo, kde bývaly chlévy, je dnes bezpochyby další obytný prostor rozšířený zděnou přístavbou, která řeší potřebu sociálního zázemí, možná i další ložnice. Půda zřejmě není upravena k obývání, můžeme tedy obdivovat typický vikýř na podávání sena do patra. Vlevo za větvemi ořešáku vykukuje stodola, kterou lze využít jako garáž, dílnu nebo pro uskladnění techniky.
Vzhledem ke komunikaci, která stavení obíhá zprava, je hlavní osa vedena od jihovýchodu k severozápadu, vstup je velmi příjemně situován na jihozápad. Obdélníkové zápraží je dlážděno pískovcovými plotnami, nechybí bílá lavička. U roubené stěny je rám nesoucí trámy, aby nenaléhaly na okno. Jediné, co se mi moc nelíbí, je dřevěná zábrana uzavírající tento prostor. A snad černobílá barevnost, při níž se dřevo hodně zahřívá a sesychá. Spáry se zdají být hodně široké, bylo by zajímavé vědět, z čeho je výplň.

Perfektně udržované původní stavení na první pohled zaujme bílými malovanými obložkami oken.

Udivující spojení

Soudě podle původních ven otvíravých oken v přízemí vpravo, jde o dostavbu k původní roubené chalupě s podstávkou. Buď byla malá, úzká, nebo bylo třetí pole rozpadlé a majitel je nahradil zdivem. Je to poněkud udivující kombinace – na jedné straně připomínka minulosti, ovšem s novým obkladem a nečleněnými okny v patře, na druhé straně zcela nová část s velikými plastovými okny. To vše pod novým krovem s krytinou z betonových tašek.
Přestavba má svoji logiku, majitel chtěl dům zvětšit, o čemž svědčí i široký vjezd a garáž na dvě auta vzadu. Možná by ale působilo lépe, kdyby byla u domu sjednocena okna alespoň v podkroví a prvním podlaží, které by mohlo být celé obloženo dřevem. Přízemí by mohlo být atypicky složeno z různých dob. Najít tady optimální řešení je těžké, snad je lepší přizpůsobit stavbu původnímu vzhledu nebo udělat celou nově. V této situaci by určitě prospělo pustit po zděné části přísavník, i když omítka je volená dobře.

Snaha o spojení staré roubenky a nového zděného domu je velmi obtížná. Prospěla by pnoucí
zeleň.

Text: Ing. arch. Karel Doubner
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou LXXXII.

Viděli jsme cestou LXXXII.