Umíte zipovat?

Na dálnicích a rychlostních komunikacích je při snížení počtu jízdních pruhů nutné včas sundat nohu z plynu

Máme samozřejmě na mysli zipování při jízdě motorovým vozidlem. Pravidlo zipu je v naší legislativě již od roku 2000, ale až v poslední době to vypadá, že se začíná blýskat na lepší časy a že řidiči si toto pravidlo začínají více osvojovat.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích se této problematice věnuje v § 12, který kromě jiného stanoví, že: „Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.“ Citace ze zákona vypadá poněkud složitě, ale zjednodušeně řečeno se jedná o situaci, kdy například v místech, kde se provoz třeba kvůli rekonstrukci vozovky zužuje ze dvou pruhů do jednoho, by měli řidiči jedoucí v průběžném jízdním pruhu umožnit střídavé zařazování těm, kteří jedou ve vedlejším pruhu. Řidiči se tedy mají zařazovat, jako když se uzavírá zip – jednou zprava, jednou zleva atd.
Posláním pravidla zipu je maximální využití kapacity pozemní komunikace ve všech jejích pruzích a zvýšení plynulosti provozu v místech, kde vzhledem k hustotě provozu může při snížení počtu jízdních pruhů docházet k dopravním zácpám. Ty mohou být rizikovým místem obzvláště na rychlostních komunikacích.

V končícím pruhu jedeme až na jeho konec

Typicky nesprávné jednání řidičů v místech, kde jízdní pruh přestává být průběžný, je to, že se zařazují se značným předstihem do pruhu průběžného. Dokonce ten, který jede v končícím pruhu až „nadoraz“, je ostatními řidiči vnímán jako někdo, kdo předbíhá ve frontě. Přitom právě on je ten, který pravidlo zipu aplikuje správně.

Za nerespektování pravidla zipu může být uložena pokuta jak tomu, kdo neumožní vjezd do průběžného pruhu, tak řidičům, kteří se začnou zařazovat příliš brzy

Jak tedy zipovat?

Dopravní značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a který z pruhů je průběžný

Pamatujte na to, že pravidlo zipu platí při souběžné jízdě vždy, pokud se snižuje počet jízdních pruhů a současně je zřejmé, který pruh je nadále průběžný. Tedy i v místech, kde na to řidič nemusí být přímo upozorněn dopravní značkou. Pro plynulý provoz, zejména na rychlostních komunikacích, je navíc vhodné s předstihem rychlost jízdy snížit. Tím je možné předejít nárazovému zahuštění dopravního proudu a úplnému zastavení dopravy. Pokud tedy na rychlostní silnici uvidíme například značku oznamující práci na silnici s vyobrazením sníženého počtu jízdních pruhů a dodatkovou tabulkou oznamující vzdálenost k tomuto místu, měli bychom především zvýšit pozornost a zvolnit tempo své jízdy. Stačí sundat nohu z plynu, aby se rychlost vozidla pozvolna snižovala.
Plynulým zpomalováním ještě před místem zúžení můžeme výrazně zvýšit propustnost v tomto místě, navíc můžeme ušetřit palivo, brzdy, čas i vlastní nervy. Zvolíme si jízdní pruh, kterým budeme pokračovat. Není potřeba zařadit se hned do průběžného pruhu, ale při souběžné jízdě můžeme pokračovat i v pruhu, který průběžný nebude. Zvýší se tak plynulost provozu a nebudou vznikat stojící kolony v průběžném pruhu daleko před zúžením.
Ve zvoleném jízdním pruhu pokračujeme až k místu, kde se počet jízdních pruhů snižuje. Toto místo může (ale také nemusí) být označeno informativní dopravní značkou upozorňující na pravidlo střídavého zařazování. Podle piktogramu na značce se pak jednotlivá vozidla zařazují do průběžného jízdního pruhu.
Stává se, že se při zipování setkáme s řidičem, který nás nebude chtít pustit. I když jsme v tomto případě v právu, tak je dobré nekomplikovat si život a najetí do průběžného pruhu si nevynucovat. Za zbytečné problémy to rozhodně nestojí. A ještě jedna poznámka. Jakmile se zařadíme do průběžného pruhu, neměli bychom pátrat po důvodu zúžení, jestli se tam stala nehoda, probíhá nějaká úprava vozovky, nebo je tam stavba, ale měli bychom plynule pokračovat v jízdě. A pokud to půjde, měli bychom zvyšovat rychlost až na povolenou mez v daném úseku, a to vše při důsledném sledování provozu a situace před námi a za námi. Případná nehoda některého z tzv. čumilů totiž může všem ostatním značně znepříjemnit život.

Pravidlo zipu platí všude, kde řidič nemůže jet dál ve svém jízdním pruhu a je zřejmé, který pruh je průběžný

Víte, že …

Pravidlo zipu napomáhá udržení plynulosti provozu. Pokud se ale někteří řidiči snaží objet kolonu stojících vozidel odbočovacím pruhem, ze kterého se poté snaží protlačit zpátky do původního směru, o pravidle zipu nemůže být vůbec řeč, neboť nikde žádný pruh nekončí.

Dobrá rada

Při jízdě by si řidiči měli nechávat dostatečné rozestupy. Ty by měly být takové, aby se mezi dvě auta vešlo jedno, které se připojuje z končícího pruhu, aniž by jakékoliv z nich muselo zpomalit nebo zastavit.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Umíte zipovat?