U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

UDRŽET VLHKOST POD KONTROLOU

Kategorie: Víkendový kurz – vlhkost nesmí do chalupy | Autor:

Pan Míšek z Prahy má ve své chalupě v jižních Čechách zajímavý systém ochrany proti zemní vlhkosti. Při řešení vycházel z názoru, že není příliš vhodné zdivo úplně vysušit. Z objektu se stane jakási neprodyšná vana a to působí nepříznivě na vnitřní klima. Proto doporučuje následující řešení: Objekt ve vnitřních prostorách vykopeme, nejhlouběji však po spáru základu. Hloubka výkopu má být asi 80 cm (hloubka zámrazu). Zdivo ve spárách vyčistíme a ošetříme prostředkem proti plísni. Pak prostor zasypeme štěrkem, křemenem nebo jinou kamennou drtí, nejlépe o granulaci 10 mm. Čím hrubší, tím je podlaha chladnější, ale písek by zase mohl zapříčinit nepřiměřené vzlínání. Nevhodné jsou materiály pórovité, například vápenec a škvára. Kolem stavení založíme drenáž, rovněž zasypeme drtí, dosypeme zemí a zasejeme trávu. Těsně kolem domu položíme dlažbu, a to na maltu z hydraulického vápna (stačí malá vrstva, jen aby se dlažba nehýbala). Je důležité, aby zdivo mohlo dýchat. Vnitřní úprava: po vyrovnání zásypu dáme asi 10 cm vrstvu písku s hydraulickým vápnem (zamícháme “nasucho”). Do takto připraveného podlaží klademe buď dlažbu, nebo dřevěnou dlažbu. Dlažba se nespáruje. Po celkovém položení dlažbu srovnáme větší rovnou, těžkou plochou, zalijeme tak, aby voda protekla mezi dlaždicemi, a čistě zameteme. Písek s vápnem pod dlažbou utvoří tvrdou “hroudu” a podlaha je dokonale monolitní. Vlhkost zkrátka nemusíme hned vypudit. Stačí ji udržet pod kontrolou… Mnohým potížím s vlhkým zdivem a omítkou se dá předejít. Například tím, že rezavé okapy vyměníte za kvalitní hliníkové střešní žlaby, které zadrží a odvedou srážkovou vodu ze střechy, nebo systémem sklepních světlíků – tzv. anglických dvorků, které jsou zároveň ideální “drenáží” (kupříkladu systém ACO MARKANT na snímku).

Vlhkost pod kontrolou:

1 – zdivo,

2 předpokládané rozmístění vlhkosti ,

3 – zásyp z kamenné drti,

4 – drenáž,

5 – vrstva směsi písku a hydraulického vápna,

6 – podlaha (dlažba nebo dřevěné desky),

7 – dlažba nebo kameny,

8 – zemina s trávníkem.

Kapilárami jsou spolu s vodou do zdiva vnášeny i soli, které vytvářejí “výkvěty” zejména na rozhraní relativně suchých a zavlhlých ploch. V těchto místech také dochází k destrukci povrchů. Nejobvyklejší druhy solí jsou sírany (ve městech vznikající reakcí vápenného pojiva s oxidem siřičitým), chloridy (vnášené do zdiva posypovými solemi) a dusičnany. Objem krystalů při krystalizaci prudce narůstá a krystalizační tlaky nekompromisně porušují omítku i zdivo.

Elektroosmotické metody vysušování zdiva rozlišujeme podle zdroje elektromagnetického pole, podle druhu elektrod a podle jejich polohy. Magnetokinetické metody ovlivňují přitažlivé síly mezi molekulami vody a stavební látkou. Kapilární vzlínání je pak zeslabeno natolik, že gravitační pole země stahuje vlhkost zpět pod základy.

Sanační omítky samozřejmě nejsou všelékem. Na zavlhlé zdivo lze používat i běžné vápenné omítky nebo vápenné nátěry. Tento památkářský přístup hodný uznání však bude vykoupen vyššími nároky na údržbu (častější obnova nátěru nebo celé omítky) a při zanedbání údržby vznikne riziko poškození samotného materiálu zdiva. Použití sanačních omítek je proto otázkou kompromisu mezi historickým cítěním a reálnými možnostmi majitele domu. Jejich zamítnutí při obnově památkově cenných staveb však nesvědčí o realistickém přístupu.

RADY PRO AMATÉRY

Nejlevnější a zvládnutelné je vykopání drenáže. Jestliže však je naše chalupa “v dolíku” nebo její základy jsou v cestě nějakému podzemnímu pramenu, je to metoda neúčinná.

Jestliže si troufnete na podřezání zdiva, musíte mít vhodnou pilu, pomocníka, dost síly i trpělivosti. Na malou chalupu tak zaručeně padne celá dovolená. Při podřezávání nebo probourávání zdiva se musí postupovat po částech (po půl metru, u domů z nepálených cihel iméně), aby vám chalupa nespadla.

Jestliže zvolíte svépomocné vysoušení zdí elektroosmózou a ve své nabíječce nemáte ampérmetr, zapojte do vedení auto-žárovku. Její svit bude indikovat velikost procházejícího proudu.

UDRŽET VLHKOST POD KONTROLOU