U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Omítka i zateplení v jednom

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Nejlepší způsob, jak ochránit zdivo a dům před nepohodou, je tzv. kontaktní zateplovací fasádní systém. Jeho použití má své opodstatnění nejen hlediska tepelné izolace, ale i proto, že může přenášet značná tahová napětí, která vznikají při pohybu nosné konstrukce, působením nestejnorodém podkladu a podobně. Tepelný izolant ve spojení se zušlechtěnou armovací stěrkou a sklo-textilní síťovinou totiž slouží jako distanční lůžko (měkká posuvná vrstva), schopné přenášet tahová napětí bez jejich prokreslení na povrch. Tento princip funguje podobně, jako pórovité lehké jádrové omítkové systémy, ale s ještě vyšší vnitřní bezpečností. Předpokladem dobré funkce je použití uzavřeného systému pouze od jednoho výrobce, a to včetně příslušných prvků (nesmí se používat prvky z různých systémů), což mimochodem také umožňuje uplatnit příslušnou záruku. Všichni renomovaní výrobci zateplovacích systémů mají zpracované jednoznačné skladby a technologické postupy a provádějící firmy by tyto pokyny měly pečlivě dodržovat. Bohužel se často stává, že systémové prvky se nahrazují jinými, tzv. “obdobnými” komponenty, které jsou sice levnější, ale v konečném důsledku zcela nevhodné. Například univerzální stavební lepidla, vhodná na lepení keramických obkladů, se mnohdy používají k lepení polystyrénových fasádních desek a někdy dokonce ke stěrkování… Ke škodě investorů nenastanou poruchy systémů ihned, ale až po několika letech, kdy jsou v zimním období vícekrát vystaveny klimatickým změnám, a zpravidla v době, kdy již záruka za provedené dílo vyprší.

Omítka i zateplení v jednom