U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Stezkami dědictví

Kategorie: Nakonec | Autor: Marie Rubešová

Jméno Josefa V. Scheybala je spojeno sřadou profesí. Je renomovaným badatelem voboru etnografie, kulturní historie adějin umění, odborným spisovatelem, vlastivědným pracovníkem, památkářem amuzeologem. Hlavně však je fundovaným ilustrátorem akreslířem. Své první skici vterénu nakreslil před pětapadesáti roky, ještě jako student gymnázia.

Už tehdy obdivoval kresby Adolfa Kašpara a Maxe Švabinského a hlavně etnografické práce Jana Prouska. Jeho publikace “Dřevěné stavby starobyle roubené a lidový nábytek v severovýchodních Čechách”, která vyšla v roce 1895, ovlivnila několik generací národopisců. Josef Scheybal patří k nejnadanějším a nejpilnějším. Šel však vlastní cestou. Specializoval se na národopisnou kresbu. Jeho práce mají osobitý rukopis, kterým poutavě vystihuje zobrazovaný objekt či předmět, a zároveň dokáže přesně vyjádřit materiál i technologii jeho zpracování. Jako bystrý pozorovatel má smysl pro celek, ale neunikne mu ani zajímavý detail. Scheybalovy kresby, ať už jde o architekturu, interiéry, nebo kroje, rozhodně nejsou suchopárné. Jsou působivé svou kompozicí, v níž každá věc je nedílnou součástí své doby asvého prostředí. Není náhodou, že to byl právě on, kdo názornými kresbami doplnil českou encyklopedii lidové architektury (1983) a Vařekova hesla v Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (1997). Vyznamenal se rovněž průkopnickými pracemi, v nichž zobrazil lidovou architekturu Pojizeří aseverovýchodních Čech. Tato místa jsou společnou láskou malíře i jeho ženy Jany, která doprovodila některé manželovy knihy textem. “Česká země je při své malé rozloze nadána takovým množstvím přírodních krás, že ten, kdo se s nimi jednou důvěrně seznámil, rád se sem vrací a pokaždé nachází nový zdroj inspirace,” píše v předmluvě k obrazové publikaci Kraj kolem Jizery, kterou fotografiemi doprovodil Bohumil Jakoubě. “Důvěrně známe ten kraj, a přesto jsme si dlouho neuvědomovali, jak rychle se mění. Dokud zde žila generace našich rodičů a učitelů, byly respektovány alespoň některé zvyklosti zděděné po předchozích generacích. Změny, k nimž docházelo, nás sice zraňovaly, ale nebylo jich ještě tolik. Teprve šedesátá léta nemilosrdně zaútočila na krajinu ilidská sídla. Začalo se bourat a přestavovat, objevovaly se nové skládky a smetiště, přibývalo garáží, montovaných hangárů, drátěných plotů a na místech nejkrásnějších vyhlídek vyrůstaly dlouhé typové budovy kravínů. Krásnou břidlicovou krytinu vystřídaly velké tabule plechu, harmonicky členěné fasády byly okopávány, okna rozšiřována bez ohledu na zákony symetrie a rytmu. Břízolit znehodnotil ušlechtilé vápenné omítky barokních, empírových i romantických staveb, skvostné pískovcové portály byly osekávány, natírány a ještě častěji zcela vybourávány.” Mluví z duše nám všem, kteří jakýmkoli způsobem – ať už štětcem, perem nebo zase řemeslnickým náčiním – uchováváme krásné dědictví předků. Při našich návštěvách chalup a starých usedlostí často zjišťujeme, že kresby Josefa Scheybala, zobrazující stavby krásné, ale i účelné a citlivě usazené v přírodním prostředí, jsou stále živou inspirací nejen těm, kteří připomínají život našich předků ve skanzenech. A těší nás, že se najdou i lidé, kteří se ke starému stylu staveb vracejí. Nedávno jsme takovou partu mladých, kteří vlastníma rukama skládali k sobě trámy klasické podkrkonošské roubenky, potkali v obci Slotov nedaleko Kuksu. Trefně to vyjádřil i architekt Karel Doubner, když řekl: Dokud naše země nebude vypadat tak, jak je popsána v české hymně, máme stále na čem pracovat. Ale vraťme se opět k PhDr. Josefu V. Scheybalovi, který nasbíral kytici kreseb a zvyků nejen ve svém rodném kraji a milovaném Pojizeří, ale i v dalších místech Čech, Moravy, Slezska i na Slovensku a ve Slavonii. Úctyhodný rozsah jeho díla na tomto poli potvrzují desítky jeho výstav doma i v zahraničí.

Malíř českého venkova Josef V. Scheybal se rozhodl přijít se svými kresbami až pod váš krov. Na každý měsíc příštího roku vybral po jedné kresbě chalupy ze severovýchodních Čech. Kalendář stojí 138 Kč, jmenuje se Stezky dědictví… A.D. 2000 alze jej objednat na adrese: Ak. mal. M. Poloprudská, SNP 5, 466 01 Jablonec nad Nisou tel./fax: 048/271 00 70 email: info@itm.cz www.itm.cz/kalendare/ V Praze jej získáte iv knihkupectví Academia, Václ. nám. 34, vknihkupectví nakl. LN, Melantrichova 15, vArbesově knihkupectví, Štefánikova 26 av knihkupectví D. Bednářové v Celetné 32.

Stezkami dědictví