U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Oprava, rekonstrukce, asanace…

Kategorie: Zvláštní nabídka – září 2002 | Autor:

Při opravě dřevěných krovů jde o zlepšení technických, funkčních nebo estetických vlastností konstrukce a zajištění bezpečnosti pro nové využití. Při opravách se tedy prvky zpevňují nebo vyměňují za nové. Obnovou rozumíme repliku původní památkově cenné konstrukce. K modernizaci přistupujeme v případech, kdy konstrukce krovu nebo stropu nevyhovuje novému účelu. Při rekonstrukci jde o větší zásahy do nosného systému krovu nebo stropu pro nové využití při současném odstranění poruch a zvýšení životnosti. Při asanaci se odstraní poškozené a nevyhovující konstrukce, která z technického i morálního hlediska dožily.

Oprava, rekonstrukce, asanace…