U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ÚČINNÁ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PLEVELŮ PŘÍPRAVKEM ROUNDUP BIAKTIV

Kategorie: Zahrada | Autor: ML

NÁŠ TIP

Kdo by se netěšil na okamžik, kdy po dlouhých zimních měsících vysvitne jarní sluníčko. Nejkrásnější roční období však necharakterizuje pouze zpěv ptactva, pupeny rašící na stromech a zelenající se trávníky. Nejpozději koncem dubna se na zahradách objevuje náš úporný nepřítel – plevel. Přes pracné vytrhávání, vyrývání nebo vykopávání se za krátký čas objeví znovu. Proč? Mechanická likvidace je totiž nedostatečně účinná – v půdě zůstávají přeseknuté nebo přetrhnuté zbytky kořenů a oddenků, z nichž nežádoucí vegetace opět vyroste. Existuje však i jiný – účinnější způsob: Roundup Biaktiv, přípravek, který si můžeme opatřit v téměř každé prodejně zahrádkářských potřeb, odstraní plevele i s kořeny!

Použití a účinek

Roundup Biaktiv je přípravek určený k likvidaci všech druhů plevelů a nežádoucí vegetace. Nejběžnějšími důvody aplikace přípravku jsou odplevelení záhonů před setím a sázením, likvidace nežádoucí vegetace prorůstající chodníky, cestičky, v plotech, okolo zdí a jinde. Roundup Biaktiv je rovněž neocenitelným pomocníkem při zakládání a obnově trávníků, likvidaci ostružiníků, maliníků, akátů i jiných vytrvalých dřevin. Koupit jej lze v podobě koncentrátu, který před použitím naředíme podle návodu vodou na 3 % roztok. Aplikujeme ho zásadně na listy a stonky nežádoucí vegetace, nejlépe zádovým postřikovačem, u menších ploch stačí ruční rozprašovač. Přípravek je v rostlině postupně rozveden až do nejhlubších kořenů, kde brání jejich růstu a vývoji. Účinek postřiku se projeví zhruba za týden pozvolným vadnutím. Žloutnutí až do úplného uschnutí rostliny následuje během 2 – 3 týdnů. Můžeme ho používat během celého vegetačního období, tj. v závislosti na klimatických podmínkách zhruba od konce března do začátku listopadu. Roundup Biaktiv účinkuje na všechny rostliny, nikoliv však na jejich semena. Chceme-li likvidovat plevel na záhonu, kde jsme již zaseli, ale semena ještě nevzešla, aplikace přípravku je možná.

Vliv na životní prostředí

Použití roztoku je bezpečné a ekologicky nezávadné. Roundup Biaktiv působí výhradně na zelené rostliny a nemá žádný vliv na člověka, zvířata, hmyz či vodní živočichy. Pokud se tedy po záhonu, na němž jste právě postříkali plevel, proběhne váš pes nebo kočka, nehrozí jim žádné nebezpečí. Nemusíte mít rovněž obavu, že by po aplikaci přípravku mohly zůstat v zemi nějaké škodlivé zbytky. Při kontaktu s půdou rychle ztrácí svoji účinnost a působením půdních organismů se rozkládá na látky běžně se v přírodě vyskytující, například kysličník uhličitý a vodu.

Kdy musíme být opatrní

Roundup Biaktiv je neselektivní. Musíme proto vždy dbát, aby postřikem nebyly zasaženy rostliny, které chceme zachovat (květiny, zeleninu, okrasný trávník apod.). Pokud postříkáme kořeny nebo kmen stromu, nevadí to s výjimkou mladých broskvoní do pěti let stáří, citlivé jsou i ovocné keře – rybíz, angrešt, maliny apod. a také růže. Když omylem postříkáme kulturní rostlinu, okamžitě ji omyjeme proudem vody, v některých případech ji tak lze zachránit.

Skladování přípravku

Dlouhodobě lze skladovat jen v originálním balení. Výrobce v tomto případě garantuje nejméně dvouletou účinnost Roundupu Biaktiv, řada zahrádkářů však úspěšně používá přípravek starý sedm, osm i více let. V žádném případě ale nelze doporučit skladování již naředěného přípravku. Lepší je připravit si vždy jen tolik postřikové kapaliny, kolik potřebujeme.

ÚČINNÁ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PLEVELŮ PŘÍPRAVKEM ROUNDUP BIAKTIV