U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dřevěná vrata

Kategorie: Dílna | Autor: (kš)

UDĚLEJTE SI

K venkovským chalupám patří místo drátěného pletiva nebo plechu vrata vyrobená ze dřeva. Klasická konstrukce dřevěných vrat je velmi jednoduchá, stačí jen základní truhlářské nářadí a šikovné ruce. Základní konstrukce vrat má tvar písmene Z, tento rám je pokryt vhodnými prkny “na sraz”. Pro rám vrat o šířce křídel do 1,5 m použijeme tři dobře proschlé trámky o profilu nejméně 10×10 cm (pro rozměrnější vrata silnější), které spolu spojíme pomocí čepů a dlabů. Jejich výroba ostrým dlátem je poměrně snadná a výsledek je spolehlivější než spojení přeplátováním a hřebíky nebo vruty.

Rám

Trámky změříme a zkrátíme na požadovaný rozměr. Spodní vodorovný trám s ohledem na zemní vlhkost by měl být umístěn asi 30 cm nad zemí, horní vodorovný v takové výšce, aby křídla měla přibližně čtvercový tvar. Diagonální výztuha bude rovněž připojena čepováním, pokud možno se zapuštěním. Do protilehlého svislého trámku namontujeme zámek.

Závěsy

Největší pozornost musíme věnovat svislým trámům, ve kterých budou upevněny tzv. točnice. Jsou to čepy patních ložisek, pro které použijeme ocelové tyčky o délce asi 40 cm zapuštěné do os trámů, kde pro ně vyvrtáme těsné otvory do hloubky aspoň 30 cm. Tyto ocelové kulatiny musí mít průměr nejméně 25 mm a musí být osazeny tak, aby se jejich poloha ve vyvrtaném otvoru ve sloupku neměnila radiálně ani axiálně. Vhodným řešením je jejich provrtání; otvorem se pak provlékne šroub (M8 až M10) s maticí, který vyčnívá na obou stranách z osy. Na tyčku pak navlékneme velkou silnostěnnou podložku, která tak bude zabraňovat nežádoucímu poklesávání úrovně vratových křídel. Je také vhodné sloupek stáhnout vhodnou objímkou, např. odřezkem kovové trubky nebo silnějším ocelovým páskem. Horní část svislého sloupku opracujeme do tvaru válce; tento konec při kompletaci vrat na určeném místě vsuneme do připravené pevně zazděné kruhové objímky vyrobené ze železa. Jestliže je manipulace s vraty příliš složitá, můžeme objímku rozdělit na dvě části spojené sešroubováním. Z hlediska ochrany horní části sloupku vrat před povětrnostními vlivy je ideální jeho ukrytí do vybrání v přilehlém zdivu, jak je patrné na obrázku.

Patní ložiska

Do země, do míst, kam vyjdou osy svislých trámků, kolem nichž se vrata otvírají, je nutno vsadit tzv. patní ložisko. Dříve jím byl otvor vytesaný do kamene, dnes jej můžeme nahradit kvalitní betonovou deskou se zapuštěnou ocelovou silnostěnnou trubkou nebo jenom betonem zafixovanou trubkou délky 30 až 40 cm. Průměr otvoru bude odpovídat průměru čepu. Patní ložisko osazujeme “na míru” pro hotový rám s čepy, dokud rámy nejsou ještě pokryty prkny, jsou lehké a lze s nimi dobře manipulovat.

Pokrytí rámu

Hotová křídla vrat opakovaně natřeme ochranným nátěrem. Pak rám pobijeme prkny, která jsme v místě styčných ploch opatřili stejným nátěrem. Šířku prken volíme nejméně 15 cm, menší prkénka působí směšně a jako levná imitace. U délky prken počítáme s tím, aby jejich spodní konec po osazení vrat zůstal asi 5 až 10 cm nad zemí. Prkna přibijeme hřebíky nebo připevníme vruty s křížovou hlavou, které lze šroubovat vrtačkou (v tom případě je zapustíme hlouběji do dřeva a překryjeme tenkou dřevěnou zátkou nebo je zatmelíme). Po dokončení montáže celá vrata natřeme.

Dřevěná vrata