U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NEBEZPEČÍ smyku v zimě

Kategorie: Volný čas | Autor: Pavel Faus

Každou zimu se opakuje totéž – první kluzko zaskočí nejen silničáře, ale hlavně řidiče. Zkusme si říct, co v takovém případě dělat.

To, co drží automobil na vozovce, je síla mezi pneumatikou a vozovkou zvaná adheze, přilnavost. Porušením přilnavosti dochází k prokluzu kola, ke smyku. Čím větší je prokluz, tím rychlejší a mohutnější je smyk. K porušení přilnavosti dojde tím snáze, čím je kluzčí povrch vozovky.

Smyky podélné

Podle výsledného pohybu vozidla rozdělujeme smyky na podélné a příčné. K podélnému smyku může dojít příliš-nou akcelerací, tj. zrychlením, prudkým a silným sešlápnutím plynového pedálu. Tato situace se týká razantního rozjezdu, ale také třeba prudkého přidání plynu po přeřazení. Je-li vůz vybaven výkonným motorem, může dojít k porušení přilnavosti prudkým přidáním během jízdy. Kluzká vozovka rozdíly mezi výkonem motorů částečně smazává, a tak lze za zhoršených podmínek přilnavosti dostat akcelerační smyk i s vozidlem disponujícím malolitrážním motorem s nízkým výkonem.

Zbavit se podélného akceleračního smyku můžete snadno, odstraňte jeho příčinu: přestaňte ostře přidávat, uberte částečně plyn. Ti, kteří mají vůz vybavený vyspělou elektronikou, například systémem ASR nebo ESP, nemusí dělat nic, otáčky motoru sníží systém sám, jakmile zaregi-struje prokluz kol.

Podélný smyk může nastat i v opačném případě, prudkým brzděním. Není-li vůz vybaven protiblokovacím zařízením ABS, může při intenzivním brzdění dojít k zablokování kol a tím k podélnému smyku. Čím horší je přilnavost, je-li vozovka pokryta sněhem či ledem, tím snáze můžete decelerační čili brzdný smyk dostat.

Zamezit mu znamená odstranit jeho příčinu – přestat brzdit. Přesněji řečeno začít brzdit přerušovaně: řidič v okamžiku zablokování kol lehce uvolní tlak na brzdový pedál a znovu tlak zvýší. To opakuje co nejrychleji a tím napodobuje činnost ABS.

Správně provedené přerušované brzdění neznamená nesmyslné dupání na brzdový pedál a jeho úplné uvolňování. Tímto způsobem se brzdná dráha zbytečně prodlužuje. Při správně provedeném úkonu brzdí vůz po celou dobu, mění se pouze intenzita brzdné síly tak, aby nedošlo k zablokování kol. Vozy vybavené systémem ABS vyžadují jiný způsob intenzivního brzdění, řidič pouze silně sešlápne brzdový pedál a drží jej v sešlápnuté poloze. Vše ostatní je záležitostí elektroniky, která v případě potřeby dokáže přerušit brzdění až 16x za vteřinu (!) a tím brání zablokování kol a zachová ovladatelnost vozidla. Lze tedy naplno brzdit a přitom řídit, třeba se vyhýbat náhlé překážce. Takové počínání bez ABS není možné a vede ke smyku. Nemá-li vůz protiblokovací brzdový systém, platí pravidlo: “buď brzdím, nebo řídím”.

Smyky příčné

V jednom z minulých autosloupků jsme si řekli o rozličných koncepcích vozidel a z nich vyplývajících jízdních vlastností v kritických situacích. To bude důležité pro řešení smyků příčných. Jak už sám název napovídá, vůz se snaží při tomto smyku natočit napříč silnice, nedrží přímý směr.

Podle toho, která část vozu se vychyluje do strany, hovoříme o smyku přetáčivém, to když ,utíká’ bokem zadek, a nedotáčivém smyku při klouzající přední části vozu. Přetáčivý smyk je častější u aut se zadním pohonem, zejména když je motor uložen v zadní části vozu. K nedotáčivému smyku jsou náchylné vozy s předním pohonem, tedy drtivá většina současné produkce automobilů. Ovšem to neznamená, že např. vozy s předním pohonem nemohou dostat jiný smyk než nedotáčivý, ale mají k němu větší sklon.

Samozřejmě není pouze jediný způsob, jak smyku zabránit, možných řešení je víc. Náš návod je určen hlavně těm, kteří nemají s těmito smyky velké zkušenosti.

Smyk přetáčivý (na zadek), vozidlo se zadním pohonem:

* kam ,utíká’ záď vozu, tam natočte volant

* současně úplně sešlápněte spojkový pedál a držte ho

* volantem tzv. kontrola zastavíte pohyb zádě do strany, směrově stabilizujete vůz a vypnutím spojky vyloučíte jak hnací, tak brzdnou sílu na smýkající se kola, veškeré zbytky přilnavosti jsou k dispozici pro srovnání smyku

Smyk přetáčivý, vozidlo s předním pohonem:

* kam se vychyluje záď vozu, tam natočte volant

* současně mírně přidejte plyn

* volantem stabilizujete vůz směrově, přidáním plynu vůz doslova ,vytáhnete’ ze smyku (pozor, přidání nesmí být příliš velké, mohlo by tím dojít ke smyku předních kol)

Smyk nedotáčivý (na předek), bez rozdílu koncepce vozidel:

* prudce uberte plyn

Pokud ubrání plynu nepomohlo a vůz stále nereaguje na řízení:

* sešlápněte spojkový pedál a 1x důrazně ťukněte na brzdový pedál – prudkým ubráním plynu přivodíte efekt brzdění motorem, tím zatížíte prokluzující přední kola a zvýšíte jejich přilnavost

Tato metoda s krátkým, intenzivním přibrzděním je prakticky totéž v razantnějším provedení, sešlápnutá spojka je nutná, aby vám nezhasl motor, na jehož činnost je uvázán posilovač brzd, případně řízení.

Zkušení řidiči mají na srovnání smyku možná jinou metodu. Jste-li schopni kdykoli a kdekoli srovnat smyk jiným způsobem, je vše v pořádku. Příležitostně si v bezpečných podmínkách zkuste metodu popsanou zde, dá se bez velkého nácviku aplikovat třeba na zasněžené úzké okresce. Popsaná metoda sice není příliš efektní, zato je velice efektivní. Zkuste ji zařadit do svého řidičského repertoáru.

A závěrem rada: když silnice kloužou, ovládejte vozidlo plynulými a volnými pohyby, jako byste se pohybovali pod vodou. Vyvarujte se všech prudkých a trhavých zásahů, vaše jízda musí být plynulá. Rychlost jízdy volte s ohledem na těžce předvídatelné zimní podmínky.

Jezděte tak, abyste se nebáli potkat sami sebe v protisměru – to ostatně platí celoročně.

KRESBA JIŘÍ NOVÁK

NEBEZPEČÍ smyku v zimě