U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TYPY KOUPACÍCH JEZÍREK

Kategorie: Speciál | Autor:

Jezírka bez nuceného oběhu vody

U těchto jezírek je udržení čisté vody naprosto závislé na udržení biologické rovnováhy. Vše záleží na velikosti, správném tvaru, rozčlenění a osázení jezírka. K cirkulaci vody zde dochází podobně jako u běžných rybníků – vlivem teplotních rozdílů v různých částech nádrže. K největší přirozené cirkulaci dochází v jarním období. Během celého roku je pak vše závislé na plochách s mělčinami a plochách s hlubší vodou, které se nerovnoměrně ohřívají.

Takový typ přírodního bazénu bychom volili v případě větší plochy vodní hladiny.

Jezírka s minimálním filtračním zařízením

Tato jezírka mohou být o něco menší. K podpoře nastavení biologické rovnováhy využijeme základních technických prvků. Nejčastěji je to již zmíněná cirkulace vody do kořenové zóny rostlin a také jednoduchý pískový filtr. Můžeme také použít skimmery (přepady) na čištění vodní hladiny.

Jezírka plně vybavená technickými pomůckami

V případě, že není možné z nějakého důvodu vytvořit ustálenou biologickou rovnováhu (nedostatečná velikost, špatný tvar z důvodu nedostatku místa apod.), můžeme si ještě vypomoci technickými prostředky. Základem jsou opět mechanické filtry a skimmery zachycující všechny větší části organických materiálů. Často se používají i UV lampy, které přímo likvidují zárodky sinic a řas. Rovněž lze využít biologických čističek s kulturou bakterií, které odnímají z vody i nepatrné množství živin. Takové technické zázemí však vyžaduje poměrně veliký prostor v blízkosti vodní nádrže. Znamená to vyčlenit vedle jezírka zhruba 10 % plochy navíc (v závislosti na vodní ploše). Jde však finančně o poměrně nákladnou záležitost, navíc je zde nutná pravidelná údržba celého technického arzenálu.

TYPY KOUPACÍCH JEZÍREK