U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Opravujeme klenby

Kategorie: Stavba | Autor: Vladimír Procházka

Ve venkovských chalupách se klenby větších rozměrů, jako mívaly fary nebo mlýny, nevyzdívaly. Zmíníme se proto pouze o opravách novějších kleneb segmentových, jež bývaly svedené do traverz či kolejnic.

Klenby patří mezi konstrukce, které citlivě reagují na statické poruchy stavby. Mírný dilatační pohyb kamenné či cihelné klenby většinou snášejí. Dojde-li však k poklesu základů, případně pokud se stavba začne rozestupovat, projeví se to většinou také poruchou klenby. Problém se ohlásí prasklinou u vrcholu klenutí, opadnutím omítky u jeho spodku a trochou vypadlé malty na zemi. Vzniká většinou změnami v základech, které mají za následek rozestupování zdí. Provázejí je velmi často i charakteristické řady prasklin v omítkách přilehlých zdí. Je samozřejmě nutné zjistit a odstranit příčinu, kvůli které klenbový pas praskl. Pokud bychom se snažili opravit ji bez odstranění pravé příčiny, mohli bychom stav staticky narušené stavby ještě více zhoršit. Příčin přitom může být mnoho: sesednutí základu, rozestup stěn (například v důsledku uhnití vazných trámů), prasknutí ztužujících táhel z důvodu koroze či přetížení atd. Porucha může vzniknout i průsakem dešťové vody, který se hned při prvním dešti projeví mokrými omítkami či vyplavením malty. Po delší době se uvolní buď vrcholový klenák – zavěrák, který trochu poklesne, nebo se u záklenky (to je tam, kde klenbový pas začne třeba první cihlou vystupovat ze zdi) objeví podrcené cihly. Odpadává omítka, sype se malta a nakonec se odlupují i štěpiny cihel. Prasklý klenbový pas je nutné podložit bedněním po celé délce oblouku a pak teprve provést opravu. Jinak by mohl celý prasknout a zřítit se (obr. 1). U dobře podtažených pasů klenby opatrně vysuňte buď cihlu na vrcholu nebo kamenicky a ozdobně opracovaný kámen zvedák, nebo závěrný vrcholový klenák. Prostor pro jejich uložení v klenbě dobře očistíme od zbytků malty, provlhčíme, naneseme nastavenou vápennou maltu (lze ji dnes snadno koupit suchou) a znovu je s doklepnutím paličkou (dřevěnou, gumovou) osadíme. Je-li podrcena záklenka u paty klenby, pak se musí celý díl pasu snést až od vrcholu (na obrázku č. 1 vyznačují šipky). Podrcené prvky nahradíme kvalitními cihlami nebo novým kamenem a všechno znovu vyzdíme na nastavenou maltu. Takovému pasu se vyplatí snížit zatížení, i když k poruše mohlo dojít vadou materiálu a ne přetížením (obr. 2).

Foto – 1 Poklesnutí závěrného klenáku pasu. Šipka ukazuje, kam jej vložíme zpět. Další šipky naznačují rozsah snešení a znovu vyzdění klenového pasu kvůli poškozené záklence vpravo

Foto – 2 Na klenbovém pasu v řezu vidíme zavětrování podpěrného lešení. Musí být naprosto tuhé a nesmí nikam uhnout při zdění ani při demontáži. 1 – prvky klenby, tady kamenné klenáky, 2 – ocelová kovaná ztužovadla mezi líci zdí, 3 – obloukové ramenáty ze silných prken podle tvaru klenby, 4 – obití prkny, na nichž pas leží a je jimi podpírán, 5 – vodorovné trámky, na nichž leží celé bednění (jsou součástí svislých podpěr z kuláčů, 6 – prkna zavětrování, dobře přibitá ke kuláčům

Opravujeme klenby