U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

POPLATKY

Kategorie: Právo | Autor:

TIP!

Zákon o správních poplatcích byl od minulého čísla ÚZ opět mnohokrát novelizován. Změnami byly rovněž dotčeny místní poplatky, soudní poplatky a rozhlasové a televizní poplatky. Publikace obsahuje též sazby mýtného, změněné od 1. 1. 2010, poplatky za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou přírodní minerální vodu, za znečištění vod a vypouštění odpadních vod, za udržování patentů, výši puncovních poplatků, poplatky z prodlení v občanském právu, změněné od 1. 7. 2010, a další. V rámečcích jsou pasáže s pozdější účinností (vazba na daňový řád a zákon o registrech). Více na www.pop.sagit.cz.

Sagit, 176 stran, cena 65 Kč

Popisy k obrázkům

POPLATKY