Třídění odpadů v ČR: Jak hodnotí systém veřejnost?

Rubrika: Market

V třídění odpadů, zejména odpadů z obalů, patří Češi mezi evropské premianty. O tom není vůbec pochyb. Statistiky dlouhodobě potvrzují, že v České republice pravidelně své odpady třídí bezmála ¾ obyvatel. Jak ale lidé celkově hodnotí stávající systém třídění odpadů v tuzemsku? Jak vypadá typický třídič nebo netřídič? To a mnoho dalších poznatků zjišťují pravidelné průzkumy zveřejňované společností EKO-KOM, která má zdejší systém třídění na starosti.

Odpady většinou třídí lidé ze společensky vyšší třídy, často mají dům se zahradou, u něj vlastní nádoby na tříděný odpad a zpravidla se aktivně zajímají o životní prostředí. Jde o lidi v produktivním věku, nejčastěji spadají do věkové kategorie 30 až 49 let.

Lidi, kteří pravidelně třídí odpady, od této činnosti jen tak něco neodradí. Dokázalo to nejen několik vln koronavirové pandemie, ale potvrdili to i v průzkumech. Nejčastěji uvádí, že odpad by přestali třídit pouze v případě závažných zdravotních problémů nebo kvůli nedostupnosti kontejnerů.

Zatímco 73 % lidí v ČR pravidelně odpady třídí, zhruba pětině obyvatel tato činnost zatím nic neříká. V této skupině tzv. netřídičů převažují muži, nejčastěji mají základní nebo středoškolské vzdělání, jsou z nižší nebo nižší střední třídy, většinou žijí v bytě v panelovém domě a zajištují chod celé domácnosti. Pozitivní je zjištění, že zhruba 6 % těchto netřídičů považuje za pravděpodobné, že v budoucnu třídit začnou. Jako možnou motivaci uvádějí slevu na poplatku za odpady a přesvědčení o přínosu třídění pro životní prostředí.

65 % občanů, kteří třídí odpady, přiznává, že v domácnosti mají pro separovaný odpad velmi omezený prostor. Ani to je však neodradí od toho, aby odpady třídili. Řeší to třeba častějším vynášením separovaného odpadu do barevných kontejnerů. K nim to většinou není v ČR daleko, průměrná docházková vzdálenost se loni zkrátila na 89 metrů. Zajímavé je ale zjištění, že čím kratší je docházková vzdálenost, tím větší vzdálenost jsou lidé s tříděným odpadem ochotni ujít.

Pro doplnění další čísla (statistiky o třídění odpadů)

V ČR v roce 2021 vytřídil každý obyvatel v průměru 71,8 kg papíru, plastů, kovů, skla a nápojových kartonů
77 % obalů uvedených na trh v ČR se podařilo vytřídit a předat k recyklaci nebo jinému využití
V ČR je 678 446 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad
Průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je 89 metrů

Komerční prezentace

Třídění odpadů v ČR: Jak hodnotí systém veřejnost?