Trendy v zahradní architektuře

Do současné podoby zahrad se promítá osobnost majitelů, měnící se klimatické podmínky a ohleduplnost k planetě projevující se maximálním využitím lokálních přírodních materiálů.

Zahrada dnešních dnů má přinášet prožitky z kontaktu s přírodou, které nemůže nabídnout interiér. Měla by také respektovat přírodní koloběh a přirozené stárnutí použitých materiálů, uchovat si jednoduchost a praktičnost vycházející ze zkušeností obyčejných lidí. A sázet na rukodělné prvky, jako je kování zahradní branky, kamenné či dřevěné sloupky plotu, díky nimž i zdánlivě obyčejná venkovská zahrada překvapuje co chvíli v detailu, a také na mísení okrasných a užitkových rostlin zajišťujících vlastní produkci zdravé zeleniny a ovoce. Vše má být harmonicky poskládané a zároveň maximálně funkční.

Místní rostliny

Zahrada osázená rostlinami vybranými z místní vegetace nebo z rostlin příbuzných nám dává jistotu, že se květiny a dřeviny dobře uchytí a budou prospívat, protože jsou na dané podnební podmínky zvyklé. Takový přístup souvisí i s nedostatkem vláhy, které mohou nepůvodní druhy velmi postrádat. Podle zahradních architektů už tato móda dokonalých zahrad s tújovými hájky, záhony plnými cizokrajných choulostivých rostlin a sterilním trávníkem pominula.
Permakulturní principy, tj. cíleně vytvořené vazby mezi rostlinami a živočichy, jsou použitelné v každém měřítku zahrady. Stačí jen s ohledem na životní styl uživatelů zahrady a pěstební podmínky vybrat vhodné rostliny a ponechat na méně frekventovaném místě aspoň kousek porostu nebo přímo vytvořit skrýše pro drobné živočichy, přidat ptačí budky, hmyzí domečky apod.

Ptačí budky a skrýše pro drobné živočichy by v zahradě neměly chybět

Alternativa trávníku

Období suchých let si vybírá daň i na zahradní zeleni. Nejpatrnější bývá v plném létě, kdy se dříve zelený pažit trávníku mění ve slámu a postupně v něm přibývají lysá místa. Udržet travnatou plochu na osluněném pozemku za každou cenu a spotřebovávat drahocennou vodu na její pravidelné zavlažování, postrádá smysl. Částečně pomůže, necháme-li trávu růst do vykvetení, nesekáme ji v tomto období na krátko. Na pomoc můžeme také povolat přírodu, ta zajistí potřebný stín korunami vzrostlých stromů, je ale třeba s jejich vysázením začít už při zakládání zahrady nebo její kultivaci, aby mohly tuto funkci brzy plnit, nebo v co největší možné míře zachovat stávající stromy.
Další možností je volit odolnější zelený porost v podobě suchomilných půdokryvných trvalek či jít cestou absence trávníku, což samozřejmě neznamená vytvořit betonovou zahradu, ale zpevnit namáhané plochy například štěrkem, mlatem, mulčovací kůrou, štěpkou anebo ji vydláždit přírodním kamenem, cihlami, dřevěnými špalíky či fošnami.
Po zpevňujících materiálech, ale i vhodných kobercově rostoucích trvalkách můžeme sáhnout i v opačném případě, kdy potřebujeme osázet silně vlhký pozemek, kde trávník dusí invazivní mech. Platí zde však jedno pravidlo, vyhýbáme se umělým materiálům a napodobeninám. Stejně jako v případě rostlin pracujeme s lokálními materiály, které budou působit mnohem přirozeněji a budou i přínosem z ekologického hlediska, neboť na naši zahradu nepoputují třeba i tisíce kilometrů.

Plazivé jalovce mohou zčásti nahradit trávník

Biologicky čištěný bazén

K přírodě vstřícný přístup se promítá i do zálib, jako je koupání v bazénu. Na ten, v němž vodu udržuje čistou chemie a v zahradě působí jako umělý prvek, bychom ale měli zapomenout. Zříkat se koupání rozhodně nemusíme. Řešením je tzv. biopool, tedy bazén, v němž se voda čistí biologickou cestou. Kromě toho, že je ekologický, nehrozí po pobytu v něm jedincům s citlivější pokožkou alergické reakce. Pokud to velikost pozemku dovolí, je z ekologického hlediska vhodnější vybudovat u chat a chalup namísto septiku kořenovou čističku.

Dobré rady

  • Nepodceňujme význam zahrady. Je rovnocenným partnerem domu a spolu s ním vytváří to, čemu říkáme domov.
  • Při tvorbě zahrady poslouchejme svou intuici, trendy berme jako zajímavou inspiraci.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Zuzana Ottová, archiv firem a Shutterstock

Trendy v zahradní architektuře