U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Tradice slovenského venkova

Kategorie: Stavení | Autor: rab

Prostředí venkova, nejenom slovenského, zaznamenalo v průběhu 20. století zásadní změny. Vývoj vesnic do té doby probíhal ve stabilizované struktuře výrobních, právních a kulturních vztahů feudální společnosti. Radikální společenskoekonomická reforma po roce 1948 urychlila proces přeměny venkova a život vesnice posunula k doposud nepoznané realitě k likvidaci bezprostředního, individuálního vztahu rolníka k půdě. Tento proces se časově spojil s globálním technickým pokrokem, který zasáhl do všech složek společnosti a neminul ani slovenský venkov. Zpochybňování tradičního způsobu života rolníků vedlo k celkové kulturní dezorientaci. Ve stavební kultuře venkova se tyto negativní jevy zhmotnily do kvalitativně a architektonicky nezvládnuté tvorby. Při zkvalitňování bydlení ve smyslu zvýšení hygienického a sociálního standardu došlo k narušení představ o harmonickém prostředí a ke skutečné devastaci životního prostředí. V dnešní době se snažíme nalézt na tyto nemoci nějaký recept. Těm, kteří pro svůj život a práci nacházejí prameny v tradicích, má posloužit nová reprezentativní publikace širokého kolektivu slovenských autorů Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku, vydaná Národním památkovým a krajinným centrem v Bratislavě. Výpravně pojatá kniha představuje charakteristické tvarové, funkční a výtvarné principy lidového stavitelství všech oblastí Slovenska. Mimo zajímavých textů hodnotících vývoj stavitelství v regionech a popisů konkrétních staveb obsahuje značné množství kvalitních barevných a archivních černobílých fotografií, staré katastrální mapy, stavební plány objektů a cenné přehledy studijní literatury. V závěru je uveden seznam slovenských vesnických památkových rezervací a zón. Publikace by neměla chybět v knihovně žádného milovníka lidové architektury.

Tradice slovenského venkova