U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Z BALÍČKU ÚSPOR

Kategorie: Právo | Autor:

Z balíčku vládních opatření v oblasti sociální, daňové a úsporné dnes připomeneme ta, která se mohou týkat i našich čtenářů.

V sociální oblasti dochází ke změně ve vyplácení nemocenských dávek. Budou se vyplácet až od 22. dne nemoci. Do té doby budou zaměstnavatelé platit svým zaměstnancům náhradu mzdy (zatím ji vypláceli jen do 14. dne nemoci). Výše nemocenské byla nově stanovena na 60 % denního vyměřovacího základu.

Od ledna 2011 je omezeno vyplácení porodného. Porodné dostanou jen matky a rodiny, jejichž čistý příjem je menší než 2,4násobek životního minima. U rodičovského páru to tedy znamená maximálně 17 000 korun. V daňové oblasti zavádí novela o dani z příjmu pro tento rok tak zvanou povodňovou daň, která má sloužit na odstraňování škod po záplavách. Představuje snížení daňové slevy na poplatníka o 1200 korun za rok.

Další opatření se týká pracujících důchodců. Ti, kteří si přivydělají podnikáním nebo třeba pronájmy více než 840 tisíc korun, budou zdaňovat celý důchod. Loni podléhaly zdanění částky, které v úhrnu převyšovaly 36násobek minimální mzdy, platné k 1. lednu kalendářního roku, letos se při překročení výše zmíněné částky zdaní celý důchod (úhrn důchodů) do výše 36násobku minimální mzdy. Zákon o stavebním spoření přináší změnu ve výši státní podpory. Je pro rok 2011 i následující roky sjednocena na 2000 korun při dosažení maximálního limitu základu 20 tisíc korun za rok. Další změnou je zrušení daňového osvobození úrokových výnosů z vkladů a zavedení sazby 15 %, které se týká úroků ze stavebního spoření, včetně tzv. úrokového zvýhodnění u starších smluv, připsaných po 1. lednu 2011. Mimořádnou úpravou, pouze pro tento rok, je 50% zdanění státní podpory, která bude vyplácena za rok 2010.

Z BALÍČKU ÚSPOR