U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CO DĚLAT, aby vás nevykradli

Kategorie: Ochrana proti zlodějům | Autor: FOTO ARCHIV

Vrchní rada a vedoucí pobočky Spolkového azylového úřadu ve Štýrském Hradci dr. Klaus Krainz napsal na základě dobrovolných výpovědí pachatelů vloupání, kteří si odpykávali trest ve věznici Gratz-Karlau, zajímavou studii. Jmenuje se Vloupání do objektu z pohledu pachatelů.

Studie přináší informace o přípravě pachatelů na vloupání i jejich možné podněty, reakce lupiče na psy, ne-očekávané vyrušení, uzavření únikové cesty ap. Ze získaných poznatků vyvodil autor preventivní doporučení. Výběr z nich přinášíme.

Zlepšeme ochranu

Na základě podrobného seznamu je třeba přezkoumat, zda všechny vstupy (dveře, okna, otvory) do domu poskytují dostatečnou ochranu. Pracovníci poraden kriminální policie na požádání objekt bezplatně navštíví a poradí, jaká konkrétní bezpečnostní opatření udělat.

Při pořizování elektronických zabezpečovacích systémů dbejme na jejich kvalitu a profesní instalaci. Kvalitní systém předem pachatele odradí nebo zadrží.

Zvyšme riziko pachatele

Pachatelé jsou přesvědčeni, že pokud mají dost času, dokáží se vloupat i do nejzabezpečenějšího objektu. Proto se vyplatí zvýšit riziko, že budou při vloupání objeveni, aniž měli čas bezpečnostní opatření překonat. Přítomnost hlídacího psa v objektu je pro pachatele nejrizikovější. Může to být i menší, ale ostražitý pes, protože pachatelé se obávají nikoli velikosti zvířete, ale jeho štěkotu. Riziko pachatele zvyšují i optické nebo akustické alarmy a hlavně tzv. tichý poplach, který je veden jinam, na patřičné místo, kde je ihned registrován. Pokud to lze, mají na ohrožená místa objektu vidět i sousedi, tmavé zadní strany mají být osvětleny, je dobré instalovat hlásič pohybu, který znemožní lupiči pracovat ve tmě. Doporučujeme strážní kontroly, pokud jsou ovšem řádně organizovány. Při uzavírání smluv s bezpečnostní agenturou je třeba pevně stanovit, že kontroly budou prováděny v nepravidelných, nepředvídatelných intervalech a že jejich členové nebudou kontrolovat jen vstupní dveře a neporušenost bezpečnostních opatření. Musí prověřit všechna místa, kudy se lze vloupat, i poplachový systém. Takový postup nejen odhalí narušení objektu, ale také odrazuje potenciálního pachatele. Vnitřní kontrolu lze vynechat, jen je-li zajištěna stálou službou. Takováto bezpečnostní služba je zvláště důležitá tam, kde riziko pachatele, že bude dopaden, je nepatrné (například, kde nejsou sousedé nebo kde je vysoká anonymita místa).

Nedělejme chyby

Neinformujme nikoho o tom, že v objektu delší dobu nikdo nebude. Taková sdělení, jako například v médiích oznámená podniková dovolená nebo podobné vzkazy na telefonním záznamníku, jsou pro pachatele důležitými zdroji. Jinými známkami nepřítomnosti jsou přetékající poštovní schránky nebo povalující se inzerce. Vybíráním pověříme důvěryhodné osoby. Pokud jde o firmy, měly by čas od času i projít objektem a svítit. Spínací hodiny pachatelé znají a samy o sobě je neoklamou. Všímejme si i anonymních telefonátů, popř. ťukání či zvonění mimo otevírací hodiny firmy. Kromě “pomýlených” zákazníků může jít právě o pachatele, kteří se přesvědčují, je-li někdo v objektu. Pozor na “nápadné” zákazníky nebo hosty: může jít o tipaře. Pachatelé bývají často lidé, kteří v “civilním povolání” pracují jako řemeslníci. Nehovořte s nimi o bezpečnostních opatřeních, obzvláště poplachových. Čas od času překontrolujte, zda pracují, nebo se také rozhlížejí kolem. Nenechávejte ležet bez dozoru cenné věci, nehovořte o tom, kde schováváte peníze a klíče. Podnikové klíče nikdy nedávejte z ruky, aby podle nich nemohly být zhotoveny paklíče. V podniku nikdy nenechávejte hotovost, šeky nebo kreditní karty. I během polední pauzy mají být peníze například v trezoru a aktivováno bezpečnostní zařízení. Nedejte se nachytat opakujícími se falešnými poplachy a nevypínejte poplachové zařízení jako “porouchané”. Příčinou může být mazaný lupič, který čeká jen na to, až objekt nebude elektronicky chráněn.

Lupiče nechme policii

Když se lidé nebo psi lupiči postaví, nebo mu chtějí znemožnit útěk, vždycky se uchýlí k násilí. Nebrání se, jen pokud má jinou možnost úniku. Bývá obvykle vyzbrojen nejméně nožem, ale i jinými zbraněmi a v bezvýchodné situaci je připraven je užít. Proto je vhodnější a bezpečnější nechat lupiče uprchnout, a když opustí budovu, okamžitě vyrozumět policii. Finanční hodnoty lze nahradit, lidský život nebo zdraví nikoli! Sousedé i kolemjdoucí ovlivňují chování lupičů tím, že jim zvyšují riziko dopadení. Jak potvrzují projekty “sousedské výpomoci”, stačí, když neignorují zvuky tříštěného skla nebo rozbíjeného dřeva a upozorní policii. V žádném případě nemá smysl vydávat se sám v nebezpečí. Bezpečnostní orgány mají tak možnost dopadnout pachatele na místě činu a zajistit ho. Jako motto může sloužit obráceně formulovaný kategorický imperativ: kdyby byl můj majetek v nebezpečí, také bych si přál, aby si lidé neřekli: “To se mě netýká”.

Zdroj: “Der Geschäftseinbruch aus der Sicht derTäter”

FOTO 1 – Prospěšnost okenic, při jejichž překonání nadělá pachatel dost hluku (a sousedi mohou zavolat policii), je nabíledni

FOTO 2 – Také vhodná senzorová technika může pachatele, jenž se plíží nocí, odradit

CO DĚLAT, aby vás nevykradli