Ticho mezi příčkami

V rodinných domech i bytech bývá prostor opticky a funkčně rozdělen příčkami. Ty by měly mít požadované tepelně i zvukově izolační vlastnosti a rovněž by měly být odolné vůči požáru.

Dobře konstruovaná příčka hluk nepropustí

Tyto požadavky bezezbytku splňují moderní izolační materiály, které lze kombinovat prakticky s libovolnými nosnými stavebními hmotami. V případě, že nemáme zvýšené nároky na akustickou izolaci prostorů, postačí většinou doplnit lehkou příčku (ze sádrokartonu nebo sádrovláknitých desek namontovaných na lehký nosný rošt) vhodnou izolační vrstvou z kamenné vlny, například deskami Airrock ND.
Nosná konstrukce (ocelový profil nebo dřevěné hranolky) se upevní na stěny, podlahu a strop. Na ni se připevní sádrokartonové nebo sádrovláknité desky. Mezi svislou nosnou konstrukci se vloží izolační desky Airrock ND o tloušťce 40 až 100 mm, rozměrově upravené tak, aby mezi nosnými profily a izolací nezůstaly žádné mezery. Kovové obvodové profily musí být po celém svém obvodu akusticky odděleny od stávajících stěn a podlah. Toho se dosáhne podložením profilů trvale pružnou separační páskou, nebo utěsněním spár trvale pružným tmelem.

Na pohledové straně se pak konstrukce pokryje vhodnými obkladovými deskami. Ty je vhodné přišroubovat na plechový nebo dřevěný rošt přes pružnou pásku (pryžovou, korkovou nebo pěnovou polyetylenovou), aby se zlepšila vzduchová neprůzvučnost. Výsledná příčka postačuje pro běžné oddělení místností bytového charakteru. Pokud by však měla izolovat před zvukem větších intenzit, pak je vhodné izolaci zesílit, popřípadě namontovat ve dvou vrstvách.

Cihly Porotherm AKU SYM na výstavbu akusticky dělicích příček

Zlepšení neprůzvučnosti se dosáhne také zvýšením počtu sádrokartonových desek -ty je nutné montovat vzájemně oddáleně. Z hlediska akustické izolace je výhodné, aby byla konstrukce asymetrická; u lehké sádrokartonové příčky to znamená použít různé tloušťky desek na pláštích příčky, nebo dosáhnout asymetrie zdvojením desek na jedné straně příčky. Tím dojde k odstranění nebo aspoň utlumení rezonančních efektů, a tudíž ke zlepšení akustických vlastností příčky.

Příčky pro vyšší nároky

I vyšší intenzitu zvuku lze výrazně snížit konstrukcí zděné příčky s předstěnou. Ta musí být namontována před zděnou stěnu bez vzájemného dotyku. Rám z ocelových profilů, popřípadě z dřevěných hranolků, musí být ukotven do stěn, stropu i podlahy samostatně, bez kontaktu s vlastní zděnou příčkou. Tato konstrukce musí být po celém obvodu oddělena pružnou páskou.
Mezi svislou nosnou konstrukci a tento rám se pak vloží akustická izolace vhodné tloušťky; například poloměkký pás z kamenné vlny Airrock ND nebo polotuhé desky z kamenné vlny Airrock HD. Ty se vyrábějí v různých tloušťkách (Airrock ND v tl. 40 až 200 mm, Airrock HD 40 až 180 mm), konkrétní tloušťku by měl stanovit odborník.
Použít lze rovněž desky Steprock ND nebo Steprock HD, které byly vyvinuty jako akustická izolace proti kročejovému hluku plovoucích podlah.

Konstrukce příčky se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci

Tam, kde je nutné dosáhnout dobré tepelné izolace bez požadavků na akustické a mechanické vlastnosti izolačního materiálu, lze použít měkké pásy z kamenné vlny Rockwool Multirock Rockmin nebo Rockwool Rollrock, určených pro stavební tepelnou a protipožární izolaci. V těchto případech je nutné pásy nebo desky upravit rozměrově tak, aby mezi nimi a mezi stěnami, podlahou a stropem nevznikly žádné mezery.
Obkladové desky (sádrokarton, dřevotřískové desky, obkladové panely) se na nosný rošt přišroubují přes pružnou pásku (například pěnový PE), která snižuje přenos hluku. Po obvodě příčky je nutné spáry utěsnit trvale pružným tmelem a spoje mezi deskami přebandážovat.
Vyšší zvukově izolační schopnost mají těžké stěny z cihel (plných i voštinových), mezi nimiž je jedna nebo dvě vrstvy akustické izolace, popřípadě zdvojené systémy, kde jsou prostřídány vrstvy pórobetonových příčkovek a desek či pásů z kamenné vlny.
Rovněž u těžkých příček je vhodné zlepšit akustické vlastnosti instalací izolačních předstěn na obou stranách, bez dotyku se zděnou příčkou. Použitím různých tlouštěk obkladových profilů na jednotlivých stranách příčky se zvýší neprůzvučnost příčky.

Jak silnou izolaci použít

Podle laboratorních měření i empirických poznatků se jako nejvhodnější minerální izolační materiál osvědčil poloměkký pás z kamenné vlny Airrock ND s objemovou hmotností kolem 50 kg/m3. Tloušťka izolace má být volena podle požadovaných nároků; například pro vzduchovou neprůzvučnost Rw 46 dB by měla být stěna zkonstruována ze sádrokartonových desek o tloušťce 12,5 mm, mezi nimiž je vzduchová mezera 60 mm a akustická izolace Airrock ND tl. 40 mm. Pro dosažení vzduchové neprůzvučnosti Rw 47 dB by bylo třeba zvětšit tloušťku kamenné vlny na 60 mm. Zdvojené příčky dosahují vzduchové neprůzvučnosti až 59 dB, vícenásobné až 80 dB.

www.ceskykutil.cz, www.rigips.cz, www.wienerberger.cz, www.isover.cz, www.porotherm.cz

TEXT: KAREL ŠTECH
FOTO: ČESKÝ KUTIL.CZ A ARCHIV FIREM

Ticho mezi příčkami