Teplovzdušná, nebo akumulační kamna?

Vzrůstající obliba vytápění dřevem se podepisuje do rostoucí poptávky po krbových a kamnových systémech. Klíčovým parametrem u nich bývá výkon, který by se při výběru měl odvozovat především od tepelné ztráty domu.

kachlová kamna

Součástí nových kachlových kamen je nejednou i krb už kvůli pohledu do praskajícího ohně. Foto: Martin Mašín

Nejen tepelná ztráta domu, ale také velikost prostoru, který je vytápěn, jsou důležité. Jen zřídka se vytápí celý dům. Jaký typ krbu či kamen zvolit do novostavby nebo rekreačního objektu? Jak se dopočítat odpovídající hodnoty tepelné ztráty domu? A proč akumulační krby aktuálně vytlačují teplovzdušná řešení?

Poptávka po kamnech na dřevo roste

Kvůli nejistotě spojené s dodávkami ruského plynu i rostoucím cenám energií se lidé v posledních měsících při výběru způsobu vytápění domácnosti více zaměřují na dřevo. Platí to přitom i pro léto.

Výrazně roste poptávka především po akumulačních krbech a kamnech a také teplovodních systémech, které umožňují kromě vytápění také ohřev teplé vody. Lidé se zaměřují zejména na nižší provozní náklady. „Při růstu cen plynu a elektřiny je dřevo ve srovnání s nimi jasně nejekonomičtějším zdrojem,“ říká jednatel společnosti Hoxter Petr Banasinski.

Finanční stránku je však třeba zohledňovat i při samotné koupi nového krbu či kamen. Jeden z aspektů, který cenu zařízení ovlivňuje nejvíce, je jeho výkon. Ten udává množství tepelné energie, které je systém vytápění schopný za hodinu přenést do místnosti. Parametr výkonu je přitom potřeba zohledňovat hned ve dvou rovinách: Tou první je velikost a typ stavby či prostoru, kde má být zařízení využíváno. Podle toho je pak třeba stanovit potřebný výkon topidla. Na výkon je ale třeba myslet i při samotném používání. Čeští spotřebitelé mají tendenci k přetápění, jinými slovy do krbů či kamen přikládají více paliva, než na kolik jsou tato zařízení dimenzovaná. Snižují tak nejen jejich životnost, ale kvůli přetápění si nezajišťují optimální tepelnou pohodu v interiéru.

kamna

V rekreačních domech jsou topidla na dřevo častým jevem (Foto: Hoxter)

Tepelná ztráta domu

Jak tedy dimenzovat výkon krbu či kamen vzhledem k velikosti a typu stavby? Klíčovým parametrem je v tomto směru tepelná ztráta domu. K jejímu správnému výpočtu je potřeba znát celou řadu aspektů stavby od velikosti podlahové plochy přes tepelnou prostupnost oken až po typ zdiva. Finální hodnota vyjadřuje, kolik objekt ztratí tepla větráním a prostupem tepla stavebními konstrukcemi za jednu hodinu. Ve finále je tak tento parametr hlavním indikátorem toho, kolik tepla je potřeba za stejnou dobu do domu přivést.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Kamna na dřevo:

Pomocníci na zpracování dřeva

Polínka srovnat!

Lázeňská kamna: rychlý a levný ohřev vody

________________________________________________________________________

Záleží tedy nejen na stáří samotné stavby, ale i například na kvalitě těsnění oken či dveří, které jsou z hlediska tepelných ztrát nejvíce rizikové. Prakticky všechny dnešní novostavby mají tepelnou ztrátu pod 10 kW. Je zároveň potřeba zohlednit, že tento parametr je určovaný pro teplotní extrém od –18 °C do –10 °C. Venkovní teploty v topných dnech bývají zpravidla výrazně vyšší, pro teploty od 2 °C do 4 °C je tak tepelná ztráta objektu přibližně poloviční. Ovšem je třeba dodat, že krbové i kamnové systémy slouží zpravidla k přitápění pouze části domu. Reálné ztráty, které musí vykrýt, jsou tak z hlediska výkonu ještě nižší.

„I vzhledem k této skutečnosti v sortimentu krbů vytlačují nyní akumulační krby dříve hojně využívané teplovzdušné varianty. Obě řešení jsou si vzhledově velmi podobná, akumulační krby však pracují s nižším výkonem. Tepelnou energii akumulují pomocí vhodně zvolených materiálů a sálavým způsobem ji přenáší do místnosti,“ uvádí Petr Banasinski. Tato varianta je tak z hlediska přitápění ideální právě do novostaveb či pasivních domů.

U výkonu krbu či kamen hraje hlavní roli tepelná ztráta domu. Zohledňovat se však často musí pouze zlomek její hodnoty

kamna

Kamna s nevšedním designem se dvěma spalovacími komorami mají vysokou účinnost (Foto: LS kamna)

Teplo v rekreačním domě

Naopak u starších či špatně tepelně zaizolovaných domácností může být vhodným řešením již zmíněný teplovzdušný krb. Jeho hodinový výkon je mnohem vyšší, leckdy několikanásobný než tepelná potřeba prakticky libovolné novostavby. Existují však varianty, kdy se teplovzdušné řešení uplatní. Jednou z nich jsou i rekreační objekty. Právě tyto stavby jsou v období topné sezony kvůli méně častému využívání prochladlé, vyšší výkon a také schopnost teplovzdušného krbu předat do prostoru tepelnou energii tak můžou velmi rychle zajistit snadnější vytopení takového objektu.

Velmi podobná pravidla jako u akumulačních krbů pak platí i u krbových kamen. Jejich spalovací komora je konstruovaná jako relativně malá, aby byl výkon kamen omezený a zbytečně nepřetápěl interiér. I toto řešení je tak uzpůsobeno především pro modernější stavby a domácnosti s malými tepelnými ztrátami.

Výpočet energetické účinnosti a topného výkonu krbových kamen (příklad)

Účinnost moderních krbových kamen je vždy alespoň 80 %
= 80 % energie v obývacím prostoru + 20 % energie ohřívající komín
1 kg dřeva = 4 kWh tepelné energie
1 kg dřeva = 3,2 kWh tepelné energie
Při spálení 1,5 kg dřeva = 4,8 kWh energie (1,5 × 4 × 80 %)

Text: Redakce
Foto: Martin Mašín a se svolením firem LS kamna a Hoxter

Teplovzdušná, nebo akumulační kamna?