U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TEPLO V OPRATÍCH

Kategorie: Dům a úspory energie | Autor:

Regulace otevírá široké pole možností, jak dosáhnout při úsporách tepla a energií v domě dobrých výsledků. Inteligentní topný kabel T2Red se samoregulační schopností. Tyco Thermal Controls.

Je logické, že pokud sedíte u televize v obýváku, není potřeba nijak radikálně přetápět kuchyň. Také je jasné, že pokud jste v práci, nemusí kotel pracovat na sto procent, ale stačí, aby jen temperoval. Na druhé straně, pokud chodíte pravidelně ze zaměstnání kolem šesté hodiny, nechcete, aby vás po otevření domovních či bytových dveří přivítal nevlídný chlad. Každý člověk žije ve víceméně pravidelných rytmech a účelem regulačních prvků je, aby tyto rytmy a pravidelné návyky byly sladěny s topným režimem v domě. To je jeden důvod, který souvisí s komfortem bydlení. Dalším, a to zřejmě podstatnějším důvodem proč teplo v domě či bytě regulovat, jsou finanční hlediska. Proč topit fíkusu či nábytku v prázdném bytě?

DŮVĚŘUJ, ALE REGULUJ

Regulace, či lépe komplexní systém regulace objektu, je zařízení, které automaticky reguluje, nebo poloautomaticky pomáhá regulovat teplotu. Regulace teploty může probíhat v jednotlivých místnostech, v celém objektu najednou nebo kombinovaně. Existují také různé úrovně regulace – od nejjednodušších termostatických ventilů pro ruční regulaci až po systémy regulace na dálku prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu, do kterých lze zakomponovat i signalizaci požární ochrany, simulaci lidské přítomnosti pomocí rozsvěcení světel v objektu a další.

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE

Existuje mnoho dalších funkcí, které lze do regulace zakomponovat. Kromě vytápění je zajímavá například i regulace osvětlení. Ta může nasimulovat vaši přítomnost tím, že rozsvěcí a zhasíná světla podle navržených časových schémat, což je velmi užitečné hlavně v době dovolené. Automaticky a bezdrátově může také ovládat stínicí techniku (rolety, žaluzie či markýzy) nebo ventilaci v zimní zahradě. Možností je mnoho.

VÍC PENĚZ, VÍC MUZIKY

V oblasti regulačních systémů platí, že čím kvalitnější regulaci zvolíte, tím lepších výsledků dosáhnete, a to nejen při dosažení tepelného komfortu a kvalitního temperování budovy, ale především při úspoře za vytápění.

PRO CHALUPÁŘE

Řízení tepla přes internet nebo pomocí mobilního telefonu se vyplatí především u rekreačních objektů. Při odjezdu na chalupu navolíte temperování na 15 °C, takže po příjezdu máte v objektu příjemně zavlaženo. Ovšem za předpokladu, že zde máte kromě kachlové pece také doplňkový zdroj tepla, který si se systémem rozumí.

OCHOČENÝ PROUD

KNX/EIB je systém inteligentního ovládání elektroinstalací v objektu. Skládá se ze dvou obvodů – silnoproudého vedení (230V) a slaboproudé sběrnice (24V DC). Silnoproudý obvod napájí jednotlivé prvky v instalaci (svítidla, zásuvky atd.) a propojuje je se systémovými komponenty. Sběrnice spojuje systémové komponenty s ovládacími prvky (vypínače, snímače) a zároveň se snímači (pohybové čidlo, meteorologická stanice). Ačkoliv jsou pořizovací náklady na takhle složitou hračku poměrně vysoké, nachází tento systém využití nejen v administrativní a podnikatelské sféře, ale především v domácnostech. S inteligentním řízením chodu domácnosti je totiž možné výrazně ušetřit na provozních nákladech.

   Značnou výhodou systému KNX/EIB je jeho univerzálnost. Jednotlivé prvky systému KNX/EIB jsou mezi sebou kompatibilní, takže je možné je kombinovat od různých výrobců. Na tomto standardizovaném systému se totiž usnesla asociace Konnex, která je sdružením vedoucích firem v oblasti elektroinstalací v Evropě.

INTELIGENTNÍ KABEL

Se zajímavým nápadem na poli regulace tepla přišla firma Raychem, která na náš trh uvedla inteligentní podlahové topení T2Reflecta, jehož součástí je topný kabel T2Red s neuvěřitelnou schopností rozpoznávat teplotu svého okolí. Topný kabel má totiž samoregulační schopnost a díky tomu dokáže na každém milimetru topit s jinou intenzitou. Ve vodivém jádru kabelu je totiž mezi dvěma paralelními vodiči nataven polymer s vodivými částicemi uhlíku, které fungují jako příčné elektrické odpory. Když okolní teplota klesne, jádro se mikroskopicky smrští a počet elektrických cest v jádře se zvýší. Tím vzniká více tepla. Pokud okolní teplota stoupne, jádro se roztáhne a počet elektrických cest se sníží. Tím vzniká méně tepla.

   Samoregulační kabel T2Red tak registruje ostatní zdroje tepla – například žhnoucí krbová kamna, sluneční záření dopadající na podlahu, elektrická zařízení či osvětlení a automaticky podle nich přizpůsobuje topný výkon. Více tepla vydává v chladných partiích podlahy v okolí oken a dveří a méně tepla v teplých místech pod koberci, nábytkem atd. To odstraňuje jednu z nevýhod podlahového topení, totiž že se nedoporučovalo umisťovat ho pod nábytek. V celé místnosti je tak zajištěno vždy rovnoměrné teplo a neexistuje nebezpečí přehřívání, což umožňuje neomezené přemisťování nábytku. Kabel je vhodný pod všechny podklady podlah v suchých i vlhkých prostorách. Nemalou výhodou systému T2Reflecta je také 20% úspora energie.

ZÁKLADNÍ TYPY REGULACE:

Termostat – lokální vytápění: pro regulaci teploty u lokálních topidel (přímotopy, akumulační kamna) postačí jednoduchý termostat s funkcí zapnuto/vypnuto. Na termostatu nastavíte požadovanou teplotu, a pokud teplota klesne pod tuto úroveň, termostat dá povel k sepnutí přístroje. Naopak v případě, že teplota stoupne nad nastavenou hodnotu, termostat přístroj vypne. Pokud chcete teplotu regulovat i v rámci časových intervalů, je nutné pořídit si termostat vybavený spínacími hodinami. Termostat – regulace kotle: pokud objekt vytápíte kotlem a ústředním topením, můžete k regulaci použít speciální termostat, který řídí spínání kotle podle teploty topné vody v kotli (když klesne teplota v místnosti, stoupne teplota topné vody a termostat to zaznamená). Termostatický ventil – regulace ústředního topení: termostatický ventil nahrazuje klasický ventil ústředního topení. Může být řízen ručně (otočením) nebo dálkově elektronicky pomocí řídicí jednotky. Když teplota v místnosti klesne, ventil uvolní do radiátoru větší průtok topné vody a naopak. Ekvitermní regulace – regulace topné vody: podle venkovní teploty nastavuje teplotu topné vody tak, že ji míchá s vodou, která se vrací zpět z topného okruhu. Proces ovládá prostřednictvím elektrického směšovacího ventilu. Výhodou je, že pro celý objekt vystačí jeden regulační prvek, nelze ale regulovat teplotu v jednotlivých místnostech (doplňuje se termostatickými ventily). Regulace přes referenční místnost – termostat: v objektu musí být zvolena referenční místnost, do níž se termostat umístí. Podle teploty v referenční místnosti se snižuje nebo naopak zvyšuje výkon kotle. DOBŘE VYBRAT

Na otázku, jakou správně zvolit regulaci, není jednoduchá odpověď. Každý objekt je jiný a každý uživatel má jiné požadavky. Například v bytě vytápěném akumulačními kamny vystačíte s pokojovým termostatem, eventuálně s termostatem, který má spínací hodiny. U rodinného domku záleží na druhu vytápění a velikosti objektu. Proto je nutné vhodnou regulaci vybírat s odborníky.

Jednou z cest, která může vést spolehlivě a bezbolestně k úsporám tepla a energie v domácnosti, je co nejširší využití regulačních systémů.

FUNKČNÍ SCHÉMA PROTIPROUDOVÉHO REKUPERAČNÍHO VÝMĚNÍKU

výstup ochlazeného odpadního vzduchu -11,3 °C

vstup chladného čerstvého vzduchu -15 °C

výstup ohřátého čerstvého vzduchu +18,5 °C

vstup teplého odpadního vzduchu +22 °C

CO DOKÁŽE KNX/EIB

Řízení osvětlení – kromě spínání a stmívání je možné automaticky nastavovat zvolené světelné scény, tj. různé úrovně osvětlení jednotlivých svítidel Vytápění, větrání a klimatizace – inteligentní funkce termostatu, časové funkce atd. Řízení žaluzií a rolet – stahování a vytahování rolet v závislosti na čase, denní době nebo počasí Ovládání oken, dveří, vrat – otevírání nebo zavírání v závislosti na čase, pohybu, povětrnostních podmínkách Centrální vypnutí – stiskem jednoho tlačítka můžeme při odchodu z domácnosti vypnout většinu zásuvek a tím i elektrických spotřebičů v nich zapojených (kromě těch, které potřebují být zapojené stále – např. chladničky) Komunikace s domovním elektronickým zabezpečovacím systémem Dálkové ovládání celého systému – řízení a kontrola přes internet nebo mobilní telefon

Popisy k obrázkům

Dobře instalovaná a kvalitní krbová vložka je zdrojem zdravého tepla.

Automatická regulace hoření pro optimální spalování šetří spotřebič i palivo. Romotop.

Programovatelný pokojový termostat TP-83 s týdenním topným programem. Jablotron.

Díky řídicím prvkům můžete časově naprogramovat např. čističku vzduchu. Daikin.

TC Timer je digitální termostat pro podlahové topení. Tyco Thermal Controls.

Regulaci je dnes možné řídit na dálku mobilním telefonem nebo přes počítač.

Regulátor SolarInside – rozhraní mezi člověkem a kotlem. Junkers.

Díky řídicí jednotce Bosch Heatronic III jsou plynové kotle Junkers schopné aktivně komunikovat se solárními systémy.

TEPLO V OPRATÍCH