U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Oprava poškozeného okapu

Kategorie: Speciál – vše okolo okapů | Autor: vla+kš

Na starších chalupách a chatách často dožívají staré okapové systémy z pozinkovaného plechu. Tento materiál bývá narušený působením povětrnosti, případně kov zkoroduje a nezbývá než celý systém vyměnit. Než se však pustíme do velké rekonstrukce, než se rozhodneme, jaký použijeme materiál a našetříme peníze, můžeme se pokusit nahradit jen některé nejvíce postižené sekce.

Okapy se vyplatí čas od času kontrolovat – pochopitelně za deště, který odhalí všechny vady. Když přestane pršet, můžete začít s opravami. Máte-li chuť a čas opravovat, ale po dešti ani památky, můžete požádat někoho o spolupráci a nalít do okapu vodu pomocí hadice.

Zanesený okap

Objevíte-li, že voda přetéká zadní stranu okapu, příčina je zřejmá. Půjde bezpochyby o napadané listí nebo jiné překážky, které není těžké ze žlabu odstranit. Ovšem pouze v případě, že máte pevný stabilní žebřík a pomocníka, který vás dole jistí. K odstranění této závady postačí lopatka nebo zahradní motyčka. Nakonec můžete smetáčkem nebo opět vodou z hadice vyčistit celý profil. Jestli je překážka nebo usazenina blízko svodu, je dobré na něj umístit mřížku, abychom předešli jeho ucpání. Pokud je v blízkosti okapů vysoký listnatý strom, instalujeme raději drátěné zábrany.

Poklesnutí části žlabu

Příčinou přetékání vody na nesprávné straně žlabu může být také poklesnutí jeho části, v níž se hromadí nadměrné množství vody. V tom případě musíme sníženou nebo promáčklou část vyměnit, nebo ji zkusit vyrovnat. Pokud je třeba upravovat spád větší než 25 mm, musíme dát pozor, abychom neporušili spoje. Při menším vychýlení lze žlab vyrovnat třeba jen jeho podložením v háku. Někdy se mohou také háky uvolnit ze střešní laťky. Nebudeme se snažit dotahovat starý šroub, ale použijeme raději nový. Před tím ale musíme kvalitním venkovním tmelem opravit praskliny v lati. Je-li zkorodovaný samotný hák a nedostatečně okap podpírá, musí být samozřejmě vyměněn. Někdy je problematické odstranit zafixované nýty. Můžeme se o to pokusit plamenem nebo jednoduše šroubovákem. Musíme se ale přesvědčit, že okap je dostatečně podpíraný jinými háky, aby se nezřítil. Nejjednodušší je do střešní latě nebo trámu v místě háku, který má být odstraněn, přibít pár 75 mm hřebíků a žlab na ně drátem uchytit. Před zafixováním nového háku zase opravíme všechny spáry a díry ve střešní lati a dřevo ošetříme vhodným nátěrem proti hmyzu a houbovým chorobám. Pak natřeme i okap. Při výměně háků musíme pochopitelně dbát na dodržení správného spádu, který by měl být zhruba 3 mm na 1 m žlabu.

Výměna zkorodované části

Pokud voda začne unikat děravým zkorodovaným okapem, je třeba porušenou část opravit okamžitě. Při mikroskopickém poškození použijeme chemický odstraňovač rzi a ošetříme kov některou ze zinkochromátových barev, které mají vynikající mechanické i chemické vlastnosti. Dovedou se “navázat” i na korodující ocelový podklad. Ze syntetických to jsou například S 2004, S 2300, S 2357, S 2366, Synorex S-2000, Synorex S-2035, S 2129 Profi-prim a mnohé další, z vodou ředitelných jsou to disperzní barva V 2076-Diskor, Aquarex V 2115, Eterfix B, Eterfix Prim, V 2003 Okapol Primer, Aquarex V 2115, Hostecol V 2096 a jiné. Tyto základové barvy jsou nejčastěji červenohnědé, některé se vyrábějí i v jiných barvách (bílá, béžová). Pak přijdou na řadu další ochranné nátěry. S malými prasklinami si poradí základová barva, kterou naneseme nejméně ve dvou vrstvách. Abychom prodloužili životnost opravované části, můžeme vnitřek natřít chlorkaučukovým nátěrem (např. Trexon Bazény H 2003 od firmy Colorlak). Pokud je třeba nahradit celou sekci, inspirujte se postupem, který je znázorněn na obrázcích.

***

POSTUP PŘI VÝMĚNĚ ŽLABOVÉ SEKCE

Nejprve je třeba uvolnit nýty, které spojují dvě sekce žlabu. Nejsnadnější je odříznout vyčnívající část pilkou na kov a odstranit zbytek.

Použijeme k tomu šroubovák nebo dláto.

Poškozená místa vyplníme venkovním tmelem, nebo je zvětšíme vrtačkou a uzavřeme dřevěnými kolíčky potřenými odolným lepidlem (ne disperzním).

Pak upevníme pomocí speciálních adaptérů na starou plechovou část žlabu novou sekci z umělé hmoty a spojíme je šrouby. Vložíme novou část na háky a označíme si místo, kde háky přišroubujeme k lati.

Novou sekci stlačíme dolů a přišroubujeme háky na označené místo ve střešní lati. Vložíme žlab zpět na háky a těšíme se, až bude pršet…

Oprava poškozeného okapu