U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Přednášky pro zahrádkáře

Kategorie: Oznamovatel | Autor:

ZO ČZS Vinohrady pořádá v aule Přírodovědecké fakulty UK Benátská 2, Praha 2 (za skleníky Botanické zahrady) přednášky, které se konají vždy v úterý od 17 do 19 hodin. Vstupné je 10 Kč + jednorázový roční příplatek 20 Kč.

1. 2. Předpěstování zeleniny a květin ve fóliovníku, pařníku nebo bytě (přednáší ing. Dušková)

8. 2. Červené a modré peckoviny. Výsadba, řez, ochrana (K. Cibulka)

15. 2. Pěstujeme vinnou révu. Příprava stanoviště,

řez, ochrana (ing. Z. Friš)

22. 2. Pěstování broskvoní v okrajových oblastech (J. Kraus)

Přednášky pro zahrádkáře