Pomoc v nouzi

Rubrika: Auto

Nehodu vozidla, technický problém automobilu nebo jinou složitou situaci občas nemůže vyřešit řidič sám. V tom případě mu může pomoci asistenční služba.

Nehoda vozidla, ale třeba jen došlé palivo, píchlá pneumatika či nějaký technický problém, případně indispozice řidiče, i to jsou situace, kdy si řada motoristů neví rady a potřebuje pomocnou ruku. Někdy pomůže rodina nebo přátelé, ale problém může nastat na zcela nevhodném místě i v nevhodnou dobu. Pak nezbývá nic jiného než se obrátit na některou z asistenčních služeb.

Asistence je v povinném ručení

Asistenční služby si můžete pořídit přímo u některé ze společností, které je poskytují. Ale řada řidičů ani netuší, že ve svém tzv. povinném ručení, které musí mít pro své vozidlo povinně zaplacené, mají asistenční služby již předplacené. Podle průzkumu České kanceláře pojistitelů téměř polovina majitelů z více jak sedmi milionů pojištěných vozidel u nás neví, že jejich povinné ručení obsahuje asistenční služby právě pro případ nehody nebo poruchy vozidla. Navíc více než devadesát procent majitelů vozidel neví, na jaké telefonní číslo by měli pro tuto asistenci zavolat.

Kam volat?

Kontaktní údaje na asistenční službu jsou uvedeny především v pojistných podmínkách. Pojišťovna zpravidla dává i asistenční kartičku, samolepku do vozidla nebo tzv. asistenční sešitek, aby motoristé měli vždy k dispozici kontaktní telefonní číslo na asistenční službu. Kontakt najdete také na „Zelené kartě“, tedy pojišťovací kartě, kterou musíte mít vždy u sebe s doklady k vozidlu. A aby se pro řidiče vozidel vše ještě více zjednodušilo, došlo u nás již před časem k dohodě pojišťoven a vznikla Linka pomoci řidičům se zapamatovatelným číslem 1224.

Jak funguje linka 1224

Klienti, kteří vytočí číslo 1224, jsou spojeni s operátorem, tuto linku obsluhují zaměstnanci tří call center asistenčních společností. Nezáleží na tom, u které pojišťovny má volající sjednané povinné ručení nebo havarijní pojištění, Linka pomoci řidičům zajistí asistenci nebo odtah pro všechny motoristy v rozsahu sjednaném v pojištění. Jde o unikátní projekt v celoevropském měřítku.
Tato efektivní a jednoduchá služba urychlí odstranění následků nehod a zprovoznění pozemní komunikace, čímž se předejde možnosti vzniku dalších dopravních nehod. Zároveň ochrání řidiče před zbytečnými náklady za odtah nebo zprovoznění vozidla společností, jejíž služby nemá motorista předplaceno u své pojišťovny. Operátor tedy zjistí pojišťovnu, u které má řidič povinné ručení uzavřeno. A pokud si to volající nepamatuje, operátor vše snadno ověří podle SPZ vozidla. Poté je řidič přepojen na smluvní asistenční společnost, která na místo okamžitě vysílá asistenční vůz a zařídí vše potřebné. Pro pomoc v nouzi řidičům je nejdůležitějším kladem právě nepřetržitý dispečink, který je k dispozici 365 dní v roce, 24 hodin denně. Díky tomu bude pomoc vyslána v co nejkratším čase a řidič i posádka vozu nezůstanou se svým problémem sami.

Co může být součástí asistenční služby

Každá pojišťovna dnes již nabízí v rámci pojištění vozidel některou z asistenčních služeb. Jakýsi základní balík bývá součástí povinného ručení nebo havarijního pojištění. Za rozsáhlejší asistenční služby si pak mohou řidiči připlatit, a to až do velmi nadstandardních podmínek. Každá konkrétní složka má svůj limit plnění a další podmínky, které ji přesněji specifikují. Například u proplacení přenocování kvůli poruše nebo odcizení vozidla jde o maximální počet nocí, které pojišťovna proplácí, uschování vozidla je taktéž omezeno počtem dní apod.
Asistenční služby mají většinou dvě varianty – jednu pro Českou republiku a druhou pro zahraničí (respektive pro Evropu). Ty se liší jak limity plnění, tak rozsahem služeb. Je proto důležité, abyste si přečetli podmínky základního balíčku asistenčních služeb a pak si rozmysleli, jaké služby byste v případě potřeby mohli využít, a ty pak doplnit.

Základní služby

Základní službou je vždy příjezd asistenčního vozidla k porouchanému vozu klienta. Poté může následovat oprava na místě, zde se limity plnění mění, ať už jde o cenu za práci automechanika, nebo samotné součástky, které je potřeba vyměnit (pečlivě si přečtěte v jakém rozsahu prací a dílů máte nárok na asistenci). Dalšími složkami základní služby jsou například odtažení vozidla, vyproštění vozidla, uschování vozidla, proplacení přenocování v hotelu pro celou posádku vozidla, uhrazení nákladů na pokračování v cestě, poskytnutí náhradního vozidla po dobu opravy, ale třeba i telefonické tlumočení v případě havárie v zahraničí atd.
Pokud je po příjezdu asistence proveditelná oprava na místě, tak můžete ve své cestě pokračovat již za několik minut. Podle statistiky České asociace asistenčních společností je zhruba každé šesté vozidlo, ke kterému vyjíždí asistence, zprovozněno na místě a může pokračovat v cestě. Pokud ale asistenční vozidlo nemůže na stanovené místo dorazit, nebo oprava není hned možná, je bezprostředně zajištěn odtah do servisu. Odtah je také nejčastěji využívanou službou, kterou v rámci asistence motoristům poskytují pojišťovny. Zároveň jde o nejefektivnější způsob rychlého odstranění nepojízdného vozidla, které brání obnovení provozu.

Přenocování či náhradní vozidlo

Tímto ale služby nekončí. Zůstanete-li v takové situaci uprostřed vozovky v cizím městě, nemusíte se obávat, že noc strávíte pod širým nebem. Řidiči včetně posádky je nabídnuta další pomoc, díky které se dostane bezpečně do cíle cesty. Není-li to možné, je po dobu opravy vozu poskytnuto posádce ubytování.
Některé asistenční společnosti můžete kontaktovat i s dotazem, týkajícím se provozování vašeho motorového vozidla, nebo s dotazy, které souvisejí se silničním provozem, dopravní situací, počasím apod.

V asistenci může být i právní ochrana

Některé pojišťovny poskytují právní ochranu v omezeném rozsahu již v rámci povinného ručení, případně je možné ji připojistit. Na výběr je právní ochrana řidiče, vlastníka vozidla atd. Součástí bývá i tísňová linka právního poradenství, kam je možné zavolat ihned o právní pomoc.

Seznamte se s podmínkami asistence

Měli byste vědět, jestli je sjednaná asistence, kterou chcete využít ve vašem konkrétním případě, určena vám nebo pouze pro poškozeného (např. v případě nehody). Může se stát, že asistenční služba podle sjednaných podmínek pojišťovny poskytne pomoc zdarma poškozenému, ale vaši pomoc si nechá zaplatit. V případě odtahu může být někdy podmínkou až určitá vzdálenost od vašeho bydliště, případně nemusejí být kryty například opravy poruchy vozu, ale pouze škody vzniklé ve spojitosti s dopravní nehodou apod.
Proto je důležité dobře znát podmínky, které máte právě vy ve své smlouvě uvedeny a na které máte nárok.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Pomoc v nouzi