U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Světlo v zahradě

Kategorie: Hospodaření | Autor: Josef Černý

Světlo dokáže ve večerní zahradě navodit zajímavou atmosféru, bezpečně osvětlí temná zákoutí a cestu od branky ke vstupním dveřím a ještě odradí případné zloděje. Pokud se tedy pro zahradní osvětlení rozhodneme, jaké si máme vybrat?

Na výběr máme zahradní lampy napájené elektrickou energií, které jsou připojené buď na síťové napětí (220 V) nebo tzv. “malé napětí” (s transformátorem), a pak svítidla solární, využívající k získání energie denní světlo a sluneční záření. Každý z těchto způsobů má své výhody a nevýhody.

Osvětlení se síťovým napětím

Na rozvod jsou kladeny značné nároky z hlediska bezpečnosti – jedná se o elektrické zařízení umístěné ve venkovním prostředí. Svítidla jsou vystavena dešti, trpí vlhkem, mrazem a působením slunečního záření, proto musí svou konstrukcí odpovídat tomuto prostředí. Musí být zcela uzavřená (tzv. stupeň krytí IP 68) a nemělo by se pro ně používat sklo, ale metylmetakrylát (plexisklo), polykarbonát či jiné transparentní plasty. V případě, že konstrukční díly svítidel jsou kovové, musí být jejich tělesa připojena na ochranný vodič a v přívodu k nim musí být zařazen proudový chránič. Kabely předepsaného typu (CYKY 3C) musí být uloženy do výkopů v zemi podle příslušné normy (hloubka zhruba 50-70 cm, ochrana proti mechanickému poškození atd.). Instalaci musí provést odborná firma a vystavit na ni výchozí revizní zprávu. Na instalaci osvětlení musí být předem vypracován projekt.

Osvětlení s tzv. “ochranou malým napětím” – SELV

V případě, že máme k dispozici výkonný transformátor se sekundárním napětím 24 V, můžeme svítidla, která jím budeme napájet, připojit levnějšími dvouvodičovými kabely. Pokud bude vedení správně jištěno, nemusíme kabely ukládat tak hluboko jako kabely se síťovým napětím. Tento typ rozvodu se však příliš nehodí pro rozlehlé pozemky, neboť v delším vodiči by docházelo k velkým úbytkům napětí, což by mělo vliv na svítivost žárovek. Je proto nutno volit vodič většího průřezu, který je samozřejmě dražší. (Jestliže použijeme napětí zhruba 10x nižší než síťové, potom při stejné požadované intenzitě světla budou svítidla odebírat proud zhruba 10x vyšší – v sekundárním obvodu transformátoru, což znamená, že musíme použít napájecí vodič s 10x větším průřezem.) Například pro jediné svítidlo osazené žárovkou 50 W a umístěné 25 metrů od transformátoru musíme použít kabel CYKY 2×2,5 mm2. Jestliže z něho budeme napájet i další svítidla, musí být kabel úměrně silnější. Transformátor musí být z bezpečnostních důvodů umístěn v uzavřeném krytém objektu. Protože při manipulaci s napětím 24 V by nám nemělo hrozit nebezpečí (pokud ovšem použijeme bezpečnostní ochranný transformátor – to bychom si měli nechat od odborníků ověřit), můžeme svítidla napájet i ohebným kabelem (tzv. “šňůrou”), volně položeným na povrchu zahrady. Takové vedení je však dražší i zranitelnější. Nesmíme je např. používat v místech, kde sekáme trávu sekačkou nebo kosou.

Osvětlení solárními svítidly

Solární svítidla nepotřebují kabely, výkopy ani revize, pracují s bezpečným napětím 2,6 nebo 6 V a jejich přemístění na vhodnější místo je snadné – většinou jsou jen hrotem zapíchnuta do země. Lze je ovšem namontovat i na zeď nebo vyšší stojan. Ve většině případů jsou ideální jako orientační světla u chodníčků, náladové osvětlení skalek, zahradních jezírek apod. Energii čerpají tyto zahradní lampy ze slunce – solární články zachytí během dne sluneční paprsky, přemění je na elektrickou energii, která se ukládá do akumulátorových baterií a ty podle potřeby večer a v noci napájejí svítidla. Doba, po kterou dokážou svítit (v létě to je zhruba 4 až 17 hodin), závisí na typu použitého světelného zdroje (LED dioda, zářivka, žárovka) a na intenzitě a době ozáření solárního panelu sluncem. Proto umístíme svítidlo tak, aby solární panel byl slunečním paprskům vystaven co nejdéle. Když prší nebo je zataženo, naakumuluje se méně energie a doba svícení bude tím pádem kratší. K některým typům lamp je proto možné dokoupit speciální nabíječky, které dodají akumulátoru chybějící elektrickou energii. Solární článek může být buď připevněný přímo na svítidle, nebo ho lze dát na jiné sluncem dobře ozářené místo, třeba až do vzdálenosti 5 metrů od lampy. U většiny těchto svítidel jsou jako světelné zdroje instalovány světloemitující diody (LED diody) oranžové barvy, které vydrží svítit celou noc. Lampy jsou vybaveny světelným senzorem, který je po setmění automaticky zapne; pak svítí až do ranního svítání. Jestliže jsou svítidla osazena výkonnějšími světelnými zdroji (halogenová žárovka 5 W), vybavují se detektory pohybu, který je rozsvítí pouze tehdy, je-li poblíž pohybující se osoba. Toto řešení je zvlášť vhodné, chceme-li zahradu uchránit před případnou nezvanou návštěvou, kterou v noci nečekané rozsvícení lamp vyleká a odradí.

* * *

U elektrického osvětlení na síťové napětí (230 V, 50 Hz) je instalace poněkud náročnější, musíme dodržet řadu bezpečnostních předpisů a norem. Získáme dostatečně silné osvětlení, za jehož provoz ale budeme platit.

Instalace elektrického osvětlení s použitím bezpečnostního ochranného transformátoru (tzv. “ochrana malým napětím” – SELV) je o něco jednodušší, ale musíme použít transformátor. Osvětlení může být dostatečně intenzivní, budeme platit za spotřebovanou elektřinu.

Solární osvětlení nainstalujeme velmi jednoduše. Za provoz nic neplatíme, ale intenzita světla je většinou nižší – lze je využít především jako orientační nebo náladové osvětlení.

Náklady na pořízení zahradního osvětlení

1 m kabelu CYKY    
   
   
   3Cx1,5 mm2 – od 10 Kč

   
   
   
   
   
   3Cx2,5 mm2 – od 14,50 Kč

1 m dvouvodičového kabelu CYKY    
   2×1,5 mm2 – od 8 Kč

   
   
   
   
   
   2×2,5 mm2 – od 10 Kč

1 m ohebného kabelu (“šňůry”) CYSY    
   3Cx1,5 mm2 – od 12 Kč

   
   
   
   
   
   3Cx2,5 mm2 – od 19 Kč

Transformátor – od 800 Kč do několika tisíc

Svítidla pro síťové napětí – nástěnná od 250 Kč, nízká stojanová od 440 Kč, vyšší stojanová od 800 Kč

Svítidla s transformátorem – např. sada 4 svítidel, trafa a 15 m kabelu za 700 Kč

Solární svítidla – od 1000 Kč

Světlo v zahradě