U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Tepelná čerpadla pro každého

Kategorie: Speciál – tepelná čerpadla | Autor:

Do 31. 1. 2003 je koupíte za ceny, které vás ohromí!

Společnost Master Therm CZ, největší prodejce tepelných čerpadel v ČR, spolu s obecně prospěšnou společností POLYSUN, která poskytla dotace, rozvodnými energetickými společnostmi a stavební spořitelnou Modrá pyramida připravila ve vazbě na státní dotační politiku na přelomu roku 2002 a 2003 projekt, který umožňuje pořízení tepelného čerpadla prakticky každému zájemci. Dotace a příspěvky (s výjimkou státní dotace) se poskytují na pořízení tepelného čerpadla i do rekreačních objektů.

Tepelné čerpadlo je svým principem geniální zařízení, které umožňuje vytápět nebo chladit objekt a ohřívat teplou užitkovou vodu nízkopotenciální tepelnou energií z našeho okolního prostředí. Jediné, co musíme zaplatit, je malá část energie potřebná pro pohon motorkompresoru.Porovnáme-li současné roční náklady na různá paliva k vytápění rodinného domu o průměrné tepelné ztrátě 15 kW s roční spotřebou tepla 103,4 GJ s náklady na tepelné čerpadlo (TČ), získáme zajímavá čísla. Při topení elektřinou (akumulačně) vynaložíme 28 289 Kč za rok, vytápění TČ přijde na 9180 Kč (úspora činí 19 110 Kč); srovnání se zemním plynem přinese úsporu 23 060 Kč, proti elektrickým přímotopům uspoříme 27 620 Kč, proti topnému oleji dokonce 62 070 Kč za rok a proti propanu ještě o 6 tis. Kč více. Pro rekreační objekt bude roční spotřeba tepla, a tím i náklady, daleko nižší; záleží na velikosti, izolačních vlastnostech, režimu používání atd. V létě lze tepelným čerpadlem výhodně a levně ohřívat vodu pro domov i bazén, v horkých dnech jej přepnout do tzv. reverzu a objekt chladit.Projekt “Tepelné čerpadlo pro každého” je časově rozložen do téměř jednoho a půl roku – od objednání přes dodání, montáž a až jednu topnou sezonu trvající zkušební provoz. V tomto období se soustředí všechny dostupné dotace (do snížení maloobchodní ceny zahrnujeme i účelovou státní dotaci pro stavební spoření a reálnou úsporu vzniklou ve zkušebním provozu). Jde o mimořádnou, dotovanou akci na podporu rozšíření obnovitelných zdrojů energie, o akci těžko opakovatelnou (už proto, že cena pro konečného uživatele je hluboko pod výrobními náklady a dotační fondy nejsou nikdy neomezené). U tepelných čerpadel odnímajících teplo vzduchu nebude již, kromě zapojení a zprovoznění, uživatel nic potřebovat. Relativně snadná je i montáž tepelných čerpadel se zdrojem voda. U čerpadel využívajících zemní teplo se musí vybudovat tzv. zemní kolektor. Nezbytná je konzultace s odbornou firmou na místě.Přibližme si nakonec cenu TČ v akci “Tepelné čerpadlo pro každého” na konkrétním příkladu: Máme vytápět rodinný domek o tepelné ztrátě 19 kW. Rozhodneme se pro TČ voda/voda nebo země/voda typu GSW 060 s bivalencí. Topný výkon vlastního tepelného čerpadla je 13,4 kW, s elektrokotlem 22,4 kW. Čerpadlo je vybaveno moderním spirálovým scroll kompresorem a plněno ekologickým chladivem R407c. Má nadstandardní výbavu – ohřívá přímo teplou užitkovou vodu, je vybaveno reverzací, může i chladit. MC tepelného čerpadla GSW 060 je 107 900 Kč. Z ní můžeme odpočítávat dotace, příspěvky a roční provozní úsporu takto:

Při využití uvedených dotací a příspěvků zaplatí uživatel za čerpadlo GSW 060 necelých 10,8 % z MC. Sleva 89,2 % znamená, že za ně ve výsledku zaplatí 12 600 Kč.Využití úvěru – ať překlenovacího, nebo úvěru na celou investici – považujeme v tomto případě za věc velmi výhodnou. Vždyť návratnost může být z hlediska investora v příznivých podmínkách i kratší než jeden rok!Spořitelny v rámci svého ekoprogramu počítají s financováním projektu “Tepelné čerpadlo pro každého” jak na pořízení samotného tepelného čerpadla, tak na vybudování primárního zdroje a montáž. Investorovi postačuje 20 % potřebných prostředků. Splátky z úvěrů se hravě uhradí z úspor provozu.

dotace SFŽP   
   
   
   30 %   32 400 Kč

dotace POLYSUN   
   
   16 %   17 300 Kč

úspora nákladů (doba zkuš. provozu)   26,6 %   27 600 Kč

příspěvek REAS   
   
   11,1 %   12 000 Kč

stavební spoření   
   
   5,5 %   6 000 Kč

CELKEM (dotace a příspěvky)   
   89,2 %   95 300 Kč

Kde hledat aktuální informace

Základní podmínkou pro efektivní pořízení a využívání tepelného čerpadla jsou především dobré informace. Ti, kdož mají zájem o podmínky poskytnutí finanční podpory na výstavbu, najdou vše potřebné ve Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie a ve Směrnici ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Aktuální informace by měli podat také pracovníci na odborech životního prostředí obecních, městských a okresních úřadů. Poradenství v dalších otázkách souvisejících s alternativními zdroji energie poskytuje Česká energetická agentura a její pobočky. Skutečně široký přehled pak je možné získat prohledáváním internetu. Stačí do některé vyhledávací služby (Atlas, Seznam atd.) zadat příslušná hesla. Na internetu existují také rozcestníky (portály), kde lze najít odkazy na velké množství webových stránek věnovaných alternativním energiím, vytápění a zateplování objektů a souvisejícím otázkám.Vybaveni základními informacemi se pak můžete obrátit i na firmy, které tepelná čerpadla vyrábějí (nebo dovážejí) a instalují, aniž byste byli vydáni na milost účelovým manipulacím. Adresy firem najdete buď rovněž na internetu, nebo ve specializovaných časopisech. Zajímavou možností jak se seznámit s tepelnými čerpadly a dalšími vytápěcími systémy (včetně alternativních) je také návštěva některého veletrhu či výstavy s tímto zaměřením.

Speciální sazba pro tepelná čerpadla

Domácnosti (i podnikatelé), které vytápějí pomocí tepelného čerpadla, mohou využít ekonomicky výhodné sazby – ekotarif D55 (pro podnikatele ekotarif C55). Zákazníkovi zaručují levnější elektřinu v délce trvání 22 hodin a zároveň nižší stálé platy oproti původním sazbám. Tato speciální sazba je určena pro odběrná místa prokazatelně vytápěná tepelným čerpadlem o jmenovitém elektrickém příkonu min. 1,5 kW.Zvýhodněná sazba ekotarif D 55 je přiznána každému zákazníkovi, jehož tepelné čerpadlo je hlavním vytápěcím zdrojem objektu a který zajistí technické blokování přídavného topného zdroje v dobách platnosti vysokého tarifu.Při splnění těchto podmínek platí domácnost v nízkém tarifu za 1 kWh 1 Kč.

Master Therm CZ, s.r.o.

Nad Vršovskou horou 88/4, 101 01 Praha 10

tel.: 267 107 218 – 220, fax: 267 107 219

www.mastertherm.cz, e-mail: info@mastertherm.cz

Tepelná čerpadla pro každého