Komínové stavebnice z tvárnic i z plechu

Postavit komín je v současné době poměrně snadné především díky celé řadě dostupných sestav a stavebnic. Platí to pro zděnou klasiku, ale i pro kouřovody s plechovým pláštěm.

Pokud vám komín na chatě či chalupě dobře slouží a vyžaduje jen opravy menšího rozsahu, můžete se držet tradičních postupů a použít při rekonstrukci původní materiály, tedy cihly, spárovací maltu, ale případně i lepidlo a perlinku k natažení omítky, která cihlové těleso komína ochrání. Komín pak lze doplnit některými standardními prefabrikovanými prvky. Mohou to být komínové hlavice, betonové krycí desky nebo oplechování.
Stavíte-li však komplet nový komín, budete mít na výběr mezi některou variantou zděné stavebnice nebo sestavou z nerezového plechu. Tyto produkty vám zajistí bezpečné odvádění spalin a vyhoví i různým požadavkům na vzhled komína tak, aby byl co nejvíce v souladu s domem i střechou.

Nerezová komínová sestava zahrnuje jednotlivé díly tubusu s izolací, ale i dvířka, prostupy i napojení

Plechový komín

Zvláště v nerezovém provedení je velmi dominantním pohledovým prvkem a může zajímavě doplňovat především moderní dřevostavby. Jsou však i varianty z plechu s povrchovou úpravou v různých odstínech. Nerezovou stavebnicí lze vyřešit potřebu dostavby komína třeba i u starší dřevěné chaty a k jejím podstatným výhodám patří i jen minimální zásah do samotné konstrukce domu. Komíny z nerezu se totiž staví zvenčí a kotví se na fasádu, kterou díky své nízké hmotnosti nijak zvlášť zatíží. Není vyloučeno ani uchycení konstrukce na fasádu zateplenou omítnutými izolačními deskami.
Odolnost stavby vůči požáru je u certifikovaných stavebnic samozřejmostí a při dodržení předepsaných postupů se nijak neliší od zděných komínů. Oproti nim se však komíny tohoto typu snadněji a rychleji postaví: obvykle bývá nejpracnějším zásahem do stavby pouze proražení otvoru pro kouřovod skrze obvodové zdivo nebo případně montáž průchodky, pokud se s takovým komínem počítá u novostavby.
U paty obvodové zdi se pro tento typ komínové konstrukce upevní základová deska a na založený spodní díl se pak upevňují další kusy plechového tubusu s izolovanou vložkou podle toho, do jaké výšky je komín nutné postavit. Nerezové komínové těleso je však možné umístit i do interiéru a vytvořit z něj v určitých typech prostor i viditelnou součást interiérového designu.
Samotná konstrukce komína sestává z tenkostěnné keramické vložky, kterou od vnějšího nerezového pláště odděluje a izoluje rohož z minerálního vlákna. Dostatečná vrstva izolace bezpečně sníží teplotu vnějšího pláště, a i proto postačí zachovat standardní bezpečnostní odstup 5 cm od jakýchkoli hořlavých materiálů. I proto může komínové těleso doléhat poměrně těsně k fasádě, což ho do jisté míry chrání i proti působení povětrnostních podmínek.

Tradičního vzhledu zděného komína docílíte volbou tvarovek s cihlovými pásky nebo jeho omítnutím

Zděný komín

Zděné komínové sestavy lze také využít pro přizdění nového komína z vnějšku domu, ale ideální jsou zejména v případech, kdy je nutné vestavět do domu komín na místě toho někdejšího, nebo tehdy, kdy přestavujete pouze jeho půdní a nadstřešní část. V řadě případů je však lepší stavět komín „od podlahy“ i za cenu většího stavebního zásahu, ale někdy se lze bourání v interiéru vyhnout, stávající část komína pouze vyfrézovat a nově vyvložkovat a navázat novostavbou až na půdě, kde už je možné starý komín vcelku snadno rozebrat a zbourat.
Materiálem pro nosné prvky komínových stavebnic jsou nejčastěji tvárnice z lehčeného betonu (keramzitu), jimiž se obezdívají šamotové vložky s izolační vrstvou. Alternativou mohou být i pálené cihelné tvarovky, případně tvárnice obložené cihlovými pásky.
Šamotové díly jsou důležitou součástí komínové sestavy, kam patří i komponenty pro zaústění do stěn v různých úhlech (obvykle 90° nebo 45°), díly pro zabudování dvířek a samotná dvířka, kondenzační jímka, stabilizační roxorové tyče, větrací mřížky, izolace, lepidla na šamot a tvárnice, betonová krycí deska komína a nerezová ukončovací hlava. Z takových stavebnic lze sestavit jednoprůduchový či dvouprůduchový komín, případně i komín s větrací šachtou.
Stavebnice se obvykle dodávají jako komplety balené na paletách. Tak by mělo být zaručeno, že vám nebude nic chybět. Je vždy jistější svěřit takovou stavbu do rukou profesionálů, ale s příslušným návodem není vyloučeno ani sestavení komína svépomocí.

Nerezovou střešní část a oplechování lze zvolit i u klasického komína z tvárnic

Dobré rady

  • Chcete-li využít výhody jednoduché instalace na fasádu domu bez nutnosti budování základů a rychlé stavby bez zbytečného bourání už hotového domu, zvolte nerezovou komínovou stavebnici.
  • Zděný komín je lepší řešení, pokud ho začleňujete do novostavby a zpravidla se mu nevyhnete v případě, že vestavujete nový komín do staré chalupy. Obvykle bude nutný i dodatečný základ.

Text: Richard Guryča
Foto: Martina Lžičařová a archiv firem

Komínové stavebnice z tvárnic i z plechu