Stavební otvory

Otvory pro zabudování oken a dveří jsou důležitou součástí novostaveb i rekonstrukcí. Pokud je probouráváte do stěn staré chalupy, může to být napínavé dobrodružství.

I přes úvodní věty by však asi nebylo vhodné problematiku stavebních otvorů příliš zlehčovat, protože neopatrný či špatně zvolený postup bourání nebo zdění překladů by mohl mít fatální následky. Obecně však není budování stavebních otvorů nijak složité. Zvláště u nevyzpytatelného složení zdiva starých venkovských domů však musíte postupovat trpělivě a neuspěchat bourání ani vkládání překladů. Jinak se vám sesype kus zdi nebo povolí strop.

Pro montáž oken je nutné počítat s určitou rezervou ve velikosti stavebního otvoru, aby mohl být okenní rám dostatečně utěsněný

Nezapomeňte na překlady

Keramické výrobky jsou lehké a pevné, jejich nosnost posiluje železobetonová vložka

U nově stavěné zdi je potřeba stavební otvory především správně vyměřit a při stavbě pak dodržet vodorovné a svislé roviny a předepsaný typ překladu. O něco složitější je však jejich budování v případě, že se je chystáte prorazit do už hotových zdí.
V prvé řadě si kupte správný typ překladu. Jde o prefabrikované konstrukční dílce, které se nejčastěji dělají ze železobetonu, ale mohou být vyrobeny i z pálených tvárnic vyztužených železem a betonem nebo z pórobetonu. Dřív se pro překládání stavebních otvorů používaly i trámy z tvrdého dřeva nebo přitesané kamenné kvádry a sloupky nebo se přeložení řešilo zaklenutím z cihel či kamenů. Použít lze i železné traverzy, ale práci vám to příliš neulehčí.
Překlad slouží k tomu, aby udržel tíhu zdiva nad stavebním otvorem. Musí tedy mít dostatečnou nosnost a délku, které zajistí, aby měl na každé straně otvoru dostatečný přesah do stěn. U každého výrobku by měly být délky požadovaného přesahu pro zachování deklarované nosnosti vždy uvedené a je nutné je dodržet.
Máte-li připraveny překlady (důležitá je i jejich šířka, protože do širší zdi se budou vkládat i dva nebo tři), vyměřte a zakreslete potřebné rozměry příslušného otvoru. U každého typu dveřních zárubní nebo okenního rámu se obvykle uvádějí potřebné rozměry stavebního otvoru pro montáž, ale obecně je nutné brát v úvahu rozměr okenního nebo dveřního rámu plus případnou rezervu pro vložení těsnění či zapěnování PU pěnou. A mějte na paměti, že zvláště u méně stabilního smíšeného zdiva je často jednodušší, když vybouráte otvor o něco větší a poté ho na potřebné rozměry dozdíte cihlami nebo tvárnicemi. Vezměte v úvahu i další náš postřeh: tvárnice z pórobetonu jsou praktičtější, protože je lze snadno nařezat na požadované rozměry.

Existují i speciální překlady určené pro montáž venkovních rolet a žaluzií (Porotherm VARIO UNI)

Krok za krokem

Pro bezpečné bourání je důležité vědět, jaká je kvalita zdiva, do kterého se chystáte zasáhnout. Vyplatí se tedy ve zvolených místech osekat omítku, což vám odhalí nejen složení zdi, ale i usnadní přístup ke spárám, v nichž je logicky nejsnazší začít uvolňovat jednotlivé cihly nebo tvárnice.
Nejdříve opatrně vybourejte otvor pro vložení překladu včetně kapes pro přesahy. U cihlové zdi se při bourání pravděpodobně uvolní i několik cihel v řadě nad touto spárou, ale ty později dozdíte zpět. Teprve poté, až vložením překladu zafixujete zdivo nad otvorem, začněte ho odshora pomalu vybourávat. A nezapomeňte, že pokud je stěna silnější než šířka překladu, musíte stejným způsobem zabezpečit zeď i z opačné (protější) strany.
Bourejte trpělivě a používejte spíše páčení a viklání než silné údery, protože jinak se vám může „vysypat“ příliš velký kus zdi a ztratíte i pojistku v podobě vloženého překladu. Pokud to jde, můžete si usnadnit práci úhlovou bruskou s kotoučem na řezání zdiva nebo bouracím kladivem.
Podaří-li se vám vybourat otvor bez nutnosti dalšího dozdění, je nutné jeho okraje vyrovnat omítkou. Snadno to půjde pomocí latí uchycených z obou stran zednickými skobami. K dodržení rovin už v průběhu bourání pomůže i laserová vodováha.

Při vybourávání staré zdi postupujte trpělivě a opatrně, aby se jí nezhroutilo víc, než potřebujete

 

  • Cihlový překlad je vhodný nad menší otvory, a když potřebujete oblouk. Zdí se na bednění, při tvorbě klenby se mohou rovněž přitesat hrany cihel. Toto pracné řešení má smysl pouze v případě, že potřebujete přizpůsobit nový otvor už k existujícím klenutým otvorům.
  • Železobetonový překlad má vysokou nosnost, tomu však odpovídá i vyšší hmotnost. Existují překlady plné, duté i výrobky s vloženou izolací, která omezuje tvorbu nežádoucích tepelných mostů. Tyto překlady vyžadují přesah cca 15-20 cm na každé straně.
  • Keramický překlad dobře izoluje, je příjemně lehký a snadno se na něj nanáší omítka. Oproti železobetonu je křehčí, od určitých délek vyžaduje podepření v průběhu zdění. Přesah musí mít kolem 10 cm na každé straně, je ideální pro použití ve zdi z cihel.
  • Pórobetonový překlad mívá dostatečnou nosnost i díky betonové zálivce a ocelové výztuži. Přesto je nutné rozlišovat mezi jednotlivými výrobky, z nich pouze některé jsou samonosné a jiné vytvoří bezpečné přeložení pouze v kombinaci nosných a samonosných překladů.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Stavební otvory