Objevte výhody snadného nýtování

Spojování materiálů pomocí nýtů je rychlé, jednoduché a pevné. S nýty a nýtovacími kleštěmi objevíte řadu možností, jak tento užitečný spojovací materiál využít.

Nýtování se využívá už po staletí a s trochou nadsázky lze říct, že s pomocí nýtů uděláte pevné spoje na koženém opasku i na mostní konstrukci. My se ovšem budeme držet popisu možného využití nýtování v domácí dílně, při různých opravách nebo při vytváření výrobků z plechu a z kovu.
Na rozdíl od šroubů a matek či vrutů patří nýty mezi spojovací materiál s nerozebíratelnými spoji. Nýtovaný spoj samozřejmě rozebrat lze, například odvrtáním, ale materiál už pak nemůžete znovu použít.
Nejjednodušší nýtování v domácích podmínkách je využití tzv. trhacích nýtů v kombinaci s nýtovacími kleštěmi či nýtovačkami. S takovým spojovacím zařízením a manuálním nářadím za pár stovek můžete vytvářet poměrně pevné a trvanlivé spoje plechů či pásoviny a využít nýtování třeba při výměně nebo opravách okapů, oplechování střechy či okenních parapetů. Nýtuje se i plechový nábytek, podomácku vyrobené grily a nářadí ke grilu či krbu, bedny a krabice z plechu nebo i všelijaké dekorativní předměty. Vyzkoušejte to a budete sami překvapení tím, jak široké možnosti nýtování skýtá.

Co budete potřebovat

Základem spoje vytvořeného pomocí běžných nýtovacích kleští je trhací nýt. Skládá se z dutého těla nýtu a trnu, který se po spojení obou komponentů utrhne a odpadne. Proto tedy trhací nýt. Pro vytvoření nýtovaného spoje je nutné předvrtat do spojovaných dílů otvor, který by měl být vrtaný vrtákem s průměrem větším o 0,1 mm tak, aby nýt správně vyplnil prostor, výsledný spoj byl pevný a nýt se neprotáčel.
Kromě trhacích nýtů existují i nýty rozklepávací. Sestávají z dutého válečku a kulatiny zakončené na jedné straně hlavičkou. Do předvrtaného otvoru na spoji dvou konstrukčních dílů se zasune váleček s kulatinou a na straně, kde není rozšířená hlavička, se rozklepe do tvaru další hlavičky.
Odlehčenou variantou jsou rozklepávací nýty, u nichž vnitřní rozklepávací část netvoří plný kulatý hřeb, ale dutá trubička. Jejím rozklepáním se vytvoří nýtovaný spoj snadněji, ale není tak pevný.
Tento způsob nýtování je „klasika“, lze tak udělat velmi pevné spoje, ale je to spojování velmi pracné a zpravidla ne příliš použitelné v případech, kdy si bez problémů vystačíte s nýtovacími kleštěmi a trhacími nýty.
Trubička s hlavou je základem konstrukce i u trhacího nýtu. Nemusíte až tak nutně znát detaily, abyste s tímhle chytrým vynálezem mohli úspěšně pracovat, ale je dobré vědět, že u trhacího nýtu je v hlavičce otvor, kterým prochází hřebík. Nýt se vsune do otvoru v materiálu a kleštěmi se zamáčkne. Kleště táhnou hřebík směrem k sobě a tím vzniká i na druhé straně nýtu hlava. Jedním stiskem se tak vytvoří spoj, který sice není nějak extrémně pevný, ale pro výše zmíněné potřeby zcela postačí.
Jak už jsme si řekli, jde o spoj nerozebíratelný, ale pokud ho přece jen rozebrat chcete, je potřeba odvrtat nebo odříznout jednu z hlaviček. Oproti šroubu je to však o něco složitější a nýt pak již nelze znovu použít, musí být tedy nahrazen novým.

Nýtovací kleště

Výhodou trhacích nýtů je možnost vytváření spojů i v případě, že je přístup pouze z jedné strany. V principu to umožňují právě nýtovací kleště. Jejich výběr je podle odborníků dobré odvíjet od toho, jaké nároky na spoj kladete. Z toho vyplývá průměr i materiál nýtu (hliník, ocel) a výběr kleští, které daný průměr a materiál zvládnou.
Základní hliníkové nýty je možné upevnit i pomocí levnějších kleští, ocelové nebo nerezové nýty už vyžadují použití kvalitnějších nýtovaček. Na silnější průměr nýtů si pořiďte kleště pákové, které účinněji přenesou sílu stisku na spoj.
Účinnost přenosu působení manuální síly na pevnost spoje znásobí i nůžkové (harmonikové) nýtovací kleště určené už spíše do řemeslnických dílen nebo autoservisů. Mají vyměnitelné hlavice pro různé průměry nýtů (stejně standardní či pákové kleště) a vytvoříte s nimi pevný spoj pomocí stlačování pákového mechanismu.
Pokud nýtujete tak často, že se vám nákup podobného nářadí vyplatí, lze si práci ulehčit i pořízením pneumatických či akumulátorových nýtovaček, které vytváření nýtovaných spojů samozřejmě usnadní a urychlí. Například základní pneumatickou nýtovačku ke kompresoru pořídíte i za méně než dva tisíce korun, kvalitní akumulátorové nýtovací kleště pak stojí kolem patnácti tisíc korun.

Se závitem

Existují i maticové a šroubové nýty, které fungují podobně jako nýty trhací. V zanýtovaném spoji však můžete s pomocí těchto nýtů vytvořit závit, který poslouží k uchycení dalších součástí nebo konstrukčních prvků. K dispozici jsou maticové nýty s vnitřním závitem a šroubové se závitem vnějším.
K využití těchto speciálních nýtů sice potřebujete i příslušné kleště, které jsou výrazně dražší než běžné nýtovačky pro trhací nýty, ale existuje i řešení v podobě univerzálních kleští, s jejichž pomocí lze zpracovat všechny tři zmíněné druhy nýtů.

Dobré rady

  • Snažte se nýtovací kleště stisknout co nejpevněji, protože případná netěsnost spoje sníží jeho pevnost.
  • Ve spoji často vzniká vůle i v případě, že není přesně vyvrtaný otvor pro nýt, nebo na sebe nepřesně dosedají spojované plochy. Snažte se tedy vrtat otvor zcela přesně a ve správné velikosti a nýtovat spojované plochy, které jsou k sobě pevně přitisknuty nebo přitaženy pomocí svěrek, svěráku nebo jiných pomůcek.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Objevte výhody snadného nýtování