U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Společenstvo kominíků

Kategorie: Stavba | Autor: rb

Kominická živnost patřila v Čechách odedávna k privilegovaným. Již v roce 1748 používal pražský cech kulatou pečeť s obrazem patrona hasičů sv. Floriana, kterého držel z každé strany kominík. Dekret zemské vlády z roku 1821 stanovil, že počet kominíků má odpovídat potřebám obyvatelstva a mezi povinnosti policie patřilo dbát o to, aby majitelé domů povolovali přístup za účelem čištění komínů.

Kominíci se sdružovali do společenstev, která hájila jejich zájmy, jako stanovení vymetacích obvodů, výuku učňů, odměny za práci a styk s úřady. Jednotlivá místní společenstva kominíků zastřešovala Zemská jednota společenstev mistrů kominických pro království České se sídlem v Praze. Současné Společenstvo kominíků České republiky, sídlící v Praze 6, Pelléova 7, je dobrovolným společenstvem cechovního typu, které sdružuje podnikatele v oboru odtahu spalin. Díky tradici a nepřetržitému fungování bylo Společenstvo kominíků ČR přijato mezi členy Evropské federace kominických mistrů jako právoplatný člen. Územně se Společenstvo kominíků člení na regionální cechy a v krajích sídlí krajští cechmistři. Kominíci se řídí zejména zákonem č. 86/2002 Sb o ochraně ovzduší a vyhláškou MV č. 111 o čištění komínů z roku 1981. Bližší o těchto normách přineseme v některém z příštích číslech na stránce Práva.

Společenstvo kominíků