U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kyprá půda je základ

Kategorie: Zahradní inspirace – zahrada od jara do podzimu | Autor: Jiří Savinec a Karel Štech

Příprava půdy a péče o zimou poničený trávník, to je to první, co napadne asi každého, když s jarem přijdou i první teplé dny. Na malém pozemku si člověk většinou vystačí s ručním nářadím, u velkých se již neobejde bez větší mechanizace…

Všechny rostliny vyžadují k úspěšnému růstu dostatek vzduchu v půdě. Proto je nutné před založením záhonů slehlou zem připravit – upravit její strukturu (rozbít hroudy) a zároveň promíchat s hnojivy či kompostem. Tento krok má pozitivní vliv i na obsah vláhy v půdě, její vzlínavost a záhřevnost. Podobně také trávník vyžaduje po zimě péči, především je zapotřebí vyhrabat zplstnatělé zbytky trávy, půdu nakypřit a provzdušnit. Tyto zmíněné a zcela rozdílné činnosti vyžadují odlišnou mechanizaci. Ke kypření půdy při přípravě záhonů využijete rotavátor, při péči o trávník se neobejdete bez vertikutačních hrábí, větší travnaté plochy pak ošetří motorový vertikutátor.

Více vzduchu do půdy!

Rotavátory se většinou připojují k tzv. malotraktorům. Samotné prokypření půdy pak zajistí zahnuté nože na otočném rotoru, který je poháněný přes kloubový hřídel (s pojistnou spojkou) a přes reduktor. Příslušná rychlost a tedy i počet otáček zajistí důkladné promíchání vrchní vrstvy půdy. Rotavátory jsou opatřené pomocnými koly, s jejichž pomocí (případně zadní radličkou s funkcí ostruhy) je možné regulovat hloubku záběru. Tvar pracovních nožů je takový, že jim půda klade jen minimální odpor, takže pohon zajistí i hnací jednotka o menším výkonu. V případě malotraktorů TERRA, VARI, PONY s převodovou skříní T20 nebo DSK317 je možné namontovat místo původních kol nože – vznikne tak rotavátor, u kterého zůstane zachovaná možnost řazení rychlostních stupňů i zpátečky. U jiných strojů tvoří pracovní nástroje ocelové hvězdice, pružné kypřící radlice, u kterých je možné seřídit hloubku záběru, případně řady per, jež zajistí nejen prokypření půdy, ale i likvidaci plevelů.

Co je to vertikutátor?

Slovo vertikutace pochází z anglického VERTIcal CUTing neboli vertikální řez trávníku. Ten zajišťuje soustava svisle postavených drapáků nebo nožů, kterými se postupně prořezává (pouze do hloubky několika milimetrů!) vrchní vrstva trávníku. Cílem tohoto zákroku je rozrušení slehlého povrchu půdy. Kolmé přesekání kořínků trávy zároveň podnítí tvorbu nových výhonků; trávník se tak výrazně omladí. Tento zákrok zničí i většinu plevelných rostlin, které mají listové růžice přisedlé k zemi. Zároveň z povrchu zmizí stará tráva a jiné organické zbytky. Příliš hluboká vertikutace však již může značně poškodit kořenový systém trávy, mimoto se motor i nože nadměrně zatěžují a opotřebovávají. V případě trávníku o výměře do cca 200 m2 se uplatní tzv. vertikutační hrábě, majitelé většího pozemku pak jistě uvítají motorový vertikutátor. K dostání jsou nejen v elektrickém, ale i v benzinovém provedení.

FOTO 1 – Před jarním setím je zpravidla nutné záhony s pomocí vhodné mechanizace srovnat, rozrušit hroudy, provzdušnit a nakypřit vrchní vrstvu zeminy. Na větších pozemcích se k tomu nejlépe hodí rotavátory.

FOTO 2 – U pohonných jednotek TERRA, VARI a PONY je možné upevnit namísto nápravy s koly osu s kypřícími noži. Funkce převodovky včetně zpětného chodu zůstane zachována.

FOTO 3 – Vertikutátor na ruční pohon je určený pro malé plochy. I když má dostatečný záběr (zpravidla 30 až 35 cm), jeho výkon se nedá srovnat s výkonem motorového stroje, který účinně odstraní zetlelé kousky trávy a navíc trávník důkladně provzdušní.

FOTO 4 – Pracovní část vertikutátoru: prořezání vrchní vrstvy trávníku zajistí ocelové nože přivařené na otáčející se ose, jejíž pohyb je odvozený od kol. Velké stroje mají pojezd motorový.

Kyprá půda je základ