U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ

Kategorie: Dílna | Autor: lh

PORADNA

Jakým způsobem lze spojovat vodovodní trubky z houževnatého polyetylenu? Zkoušel jsem spoje lepit, ale marně.

(L. V., Roztoky)

V současné době se pro rozvod vody používají trubky z lineárního polyetylenu, nebo z kopolymeru polypropylenu. Polyetylen je chemicky zcela inertní; žádným z běžných prostředků se nedá naleptat (je natolik odolný, že se z něho vyrábějí lahve na kyseliny) a lepit se prakticky nedá. Svařování v domácích podmínkách se také nemusí podařit, takže svépomocně do polyetylenových trubek můžeme zašroubovat speciální kovové spojovací koncovky. Instalatéři pro spojování používají přenosné svařovací přístroje napájené elektrickým proudem. Svářečky jsou vybaveny termostatem, který zaručí optimální teplotu pro spojování trubek a připojování jejich koncovek. Cena těchto svářeček se pohybuje kolem 4000 až 6000 Kč, v některých půjčovnách nářadí nebo prodejnách vodoinstalačních potřeb se dají zapůjčit za částku kolem 180 Kč za den. Odborníci však upozorňují na skutečnost, že laik, který má svářečku poprvé v ruce, není zpravidla schopen provést kvalitní spoj; při neodborné práci dochází k zmenšování světlosti potrubí a k praskání spojů. Proto doporučují alespoň zácvik u zkušeného instalatéra.

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ