U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SANACE VLHKÉHO ZDIVA MUSÍ BÝT KOMPLEXNÍ

Kategorie: Víkendový kurz – vlhkost nesmí do chalupy | Autor: KP

Chceme-li mít v domě sucho, znamená to odhalit všechny příčiny a okolnosti, které vedou ke zvyšování vlhkosti ve zdivu. Vhodně zvolenými zásahy a opatřeními je nutno vyloučit jejich působení, následky trvalého poškození zdiva pak sanovat speciálními materiály. Po dobu vysychání, což představuje i několik let, je třeba zajistit zvláštní režim užívání objektu. Jen takto pojatou činnost možno označit jako komplexní postup sanace, a jen ta vede k úspěchu. Naše firma AQUA SANING spol. s r. o. Opava má komplexní sanace ve svém programu. Co to znamená?

* Provedeme průzkum příčin zavlhčení pomocí měřicí techniky a rozborů vzorků zdiva v laboratoři.

* Vypracujeme návrh komplexního sanačního řešení.

* Zpracujeme projekt sanace včetně položkového rozpočtu.

* Realizujeme navržená opatření.

Pro naši činnost jsme dobře vybaveni a provádíme tyto speciální technologie:

* strojní podřezávání cihelného i kamenného zdiva,

* zarážení nerez desek do spáry ve zdivu,

* chemické injektáže včetně předsoušení vrtů,

* vzducho-izolační systémy svislé i vodorovné,

* omítání sanačními omítkami všeho druhu,

* snižování relativní vlhkosti vzduchu v interiérech.

Kromě toho vyrábíme a prodáváme chemické přípravky pro injektáže a pro přípravu sanačních a vodotěsných omítek (SANOM, SANCO, SANVO, SANIPOL). Zboží zasíláme do celé České republiky. Všechny naše výrobky mají certifikát státní zkušebny a schválení Hlavního hygienika ČR.

Dlouholetá praxe a špičková technologie je zárukou kvality a vaší spokojenosti!

Kontakt a informace: AQUA SANING spol. s r. o., Nákladní 18, 746 01 OPAVA, tel.: 0653/ 218255, fax: 0653/218271, e-mail: aqua.saning@opava.cz

SANACE VLHKÉHO ZDIVA MUSÍ BÝT KOMPLEXNÍ