U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZAHRADNÍ DOMEK U ZDI STAVBY

Kategorie: Speciál – stavíme ze dřeva | Autor:

Máte-li zahrádku ohraničenou vhodnou zdí anebo hraničí se stavbou na sousedově pozemku (a soused dá pokud možno písemné svolení), pak může mít vaše kůlna třeba i přední stěnu zděnou (30 cm tloušťky z bílých cementových cihel) s téměř rovnou střechou v rohu dvou sousedících staveb. Střecha je tu v obou pohledech zakryta atikovou nástavbou (část zděná a část prkenná). Zděná je kryta pálenou krytinou ve spádu asi 30 o (pohled Y), prkennou znázorňují pohledy X a Z. Kostra dřevěné části je zase z trámků 10 x 10 cm, obitá na peření. Na minidvorek se vstupuje zaklenutým otvorem. Do otevřené zastřešené části se vešel stůl a 4 židle. Jde o chatku užívanou v létě, proto se o topení neuvažuje.

Obrázek

ZAHRADNÍ DOMEK U ZDI STAVBY