Schody před chalupou a v zahradě

Schody by měly být už na první pohled bytelné

K překonání výškových rozdílů terénu slouží schodiště, které bývá nedílnou součástí cest, zpevněných ploch, teras, zahradních odpočívadel a podobně. Při stavbě se především zaměříme na pohodlný pohyb po něm.

Pár schůdků ke dveřím do chalupy obvykle nikomu nevadí, nad delšími schody nezbývá než vzdychnout, ale o to víc je třeba stavbě schodiště věnovat péči. Nikdo nechce chodit po schodech, z nichž má obavy! Schody musí být především bezpečné, to znamená stabilní, vystavěné ze soudržného materiálu a musí pevně ležet v terénu. K tomu by měly zapadnout do celkového řešení úprav venkovních ploch.

Pod otevřeným nebem musíme počítat s tím, že budou vystaveny působení povětrnostních podmínek a velkým teplotním rozdílům v zimě a v létě, které je opotřebovávají. Stupně budou bezpečnější, když budou mírně vyspádovány, aby z nich voda mohla bez problémů odtékat. Není ani vhodné, aby se na nich držel mech a bujely tu řasy, protože tvoří nebezpečně kluzký povrch.

Zvlněný terén mezi záhony překonáme pomocí několika schůdků

Stoupáme i sestupujeme bezpečně

Schody vedeme zpravidla kolmo ke svahu, mohou být i součástí opěrné zídky. Není ale pravidlem, že vždy spojují dvě výškové úrovně nejkratším směrem. V příliš prudkém svahu je lepší vést schodiště v obloucích, protože prudké stoupání není pohodlné. Dlouhé schody je pak vhodné rozdělit. Mezi jednotlivými úseky vybudujeme podesty či odpočívadla. Pro jistou chůzi schody doplníme o zábradlí. A ke schodům používaným i za tmy rozhodně instalujeme osvětlení.

Často používané schodiště u domu můžeme osadit osvětlením

Možností osvětlení máme na výběr více. Můžeme lampy namontovat tak, aby kopírovaly cestu, nebo lze světýlka zapustit přímo do schodišťových stupňů. Pro bezpečnost objektu je výhodné mít v přístupových schodech zabudovaná automatická světla s pohybovým čidlem, která se rozsvítí vždy, když na schody někdo šlápne.

Pravidla konstrukce schodů

Z konstrukčního hlediska musí schodiště zajistit bezpečný a pohodlný pohyb v každou roční dobu. Důležitý je proto správný poměr výšky a šířky jednotlivých schodů a délka nepřetržitého stoupání či klesání. Jedním krokem musíme překonat dvě výšky (v) schodu a jednu jeho šířku (š). Pro výpočet platí rovnice 2v + 1š = 60–65 cm. Čím je schod širší, tím musí být nižší a opačně. Pro pohodlné zahradní schodiště volíme výšku schodu v rozmezí 10–20 cm, nejčastěji 15 nebo 16 cm. Jednotlivé stupně se stavějí mírně skloněné dopředu, aby po nich stékala voda (na jednom metru asi o 2–3 cm).
Šířku schodu můžeme prodloužit a tím rozložit stoupající terén na delší stupně, které mohou mít mírný spád. Další stupeň pak následuje po dvou i více krocích. Nášlapný krok by měl střídat pravou a levou nohu.

V dobře vyřešené zahradní kompozici schody působí přirozeně a nenásilně

Šířka často využívaného schodiště by se měla pohybovat mezi 1,2 a 1,5 metrem, aby se na něm mohli vyhnout dva lidé. Samozřejmě schůdky vedoucí k okrasným záhonkům v zahradě můžou být jen na šířku postavy.

Nejtrvanlivější jsou kamenné bloky z jednoho kusu. Navíc kámen je přírodní materiál, s nímž se nedá nic zkazit – v zahradě vypadá vždy pěkně

Z čeho stavět schody v zahradě

Výběr materiálu pro výstavbu přizpůsobíme dalším použitým materiálům tak, aby vše ladilo. Do venkovské zahrady nejčastěji volíme přírodní kámen a dřevo – ať ve formě kulatiny, či trámů. Méně časté, i když pohledné jsou cihly. Moderní stavby snesou vedle sebe schodiště z betonu, dlaždic, kovu či umělého kamene. Mnohdy se však volí kompromis, který je také přijatelný. Schodiště se staví z betonu a obloží mrazuvzdornou keramickou dlažbou nebo kamennými deskami.Takové schody snášejí velké zatížení a povrchová úprava kamene zabezpečuje schůdnost i za nepříznivého počasí.

V poslední době se rozšířily nejrůznější betonové díly pro stavbu schodišť, ale i zídek, palisád a teras. Nabídka stavebnic zahradních schodišť zahrnuje přímé, obloukové a rohové prvky. Vzhledem napodobují přírodní kámen nebo dřevo včetně exotického či starého. Výběr a uplatnění u chalup je však potřeba pečlivě zvážit.

Nejčastěji se venkovní schody dělají z pevného kamene či kamenných desek

Scchody u domu a v zahradě

Dostatečně prostorné schody vedoucí ke vstupním dveřím do venkovského domu, chaty či chalupy můžeme ještě dozdobit a zútulnit. Nejčastěji na ně postavíme osázené květináče, drobné plastiky, stylové hospodářské náčiní jako například soudek, košíky, sáňky. O Velikonocích sem umístíme vědro s březovými větvičkami, v létě bylinky, na podzim skupinku dýní a v zimě třeba lucernu.

Pokud jsou schody před domem dost široké, vejde se sem i pár květin

I schody v zahradě můžeme upravit – zúžit, prodloužit, potlačit jejich souměrnost. Schody vůbec nemusí být fádní! Vhodnou výsadbou lze dělat zázraky.

Text: Martina Lžičařová
Foto: Vladimír Hájek, Karolína Konečná Némethová, Zdeněk Roller, Pavel Veselý, Petr Živný a Shutterstock

Schody před chalupou a v zahradě