Recyklace a upcyklace

Třídění odpadu, které je běžnou součástí života většiny českých domácností, umožňuje jeho další využití. Mnohem důležitější však je co největší snížení jeho objemu, a právě s tím mají majitelé chat a chalup bohaté zkušenosti.

Recyklace společně s upcyklací jsou součástí cirkulární ekonomiky. Obě činnosti podstatnou měrou přispívají k hospodářskému růstu, zároveň však i k trvale udržitelné výrobě a zachování přírodních zdrojů. Proto, aby cirkulární ekonomika měla skutečně smysl, je nezbytné, uvažovat o budoucím použití vysloužilého produktu už při jeho navrhování, a to z důvodu, aby výrobní části obsahovaly recyklovatelné a zdravotně nezávadné materiály, které bude možné znovu zpracovat a využít ve výrobě.
Největším trendem současnosti je bezodpadové hospodaření. Životní styl, jenž se snaží o nulový odpad, nese mezinárodní označení „zero waste“. Smyslem je nekupovat věci, jež nebude možné znovu použít, a nevyhazovat ty, které už dosloužily, ale opětovně je zprovoznit nebo upotřebit jinak, třeba i netradičně.

Více způsobů s jedním cílem

Nepotřebné sklenice snadno přeměníte na originální květinový obal nebo vázičku. Zužitkujete přitom i různé zbytky látek a krátké stužky

Možná jste se už v souvislost s ekologickými trendy setkali se zkratkou 3R (reduce, reuse, recycle přeloženo redukovat, znovu používat a recyklovat), která vyjadřuje způsob, jak snížit spotřebu energií, materiálů, přírodních surovin a předcházet vzniku nadměrného odpadu a ekologické zátěže. Slovo recyklace už používáme zcela běžně, ale ne vždy ve správném kontextu. Jedná se o využití odpadu stylem, kdy na konci procesu je získán materiál stejný nebo kvalitativně podobný vstupní surovině. Pro to je ovšem třeba vynaložit nemalé množství energie, práce a financí.
Celkem nedávno se ke třem „R“ připojil další pojem, „upcycling“, jehož cílem je získání výrobku hodnotnějšího, než je vstupní materiál, přičemž nepracuje s odpady, ale využívá materiály, častěji komponenty vyřazených výrobků, ještě před tím, než se odpadem stanou. Můžeme rovněž mluvit o znovu upotřebení. Ve své podstatě je jím i renovace věcí a staveb. Oproti recyklaci zde dochází k energetickým a finančním úsporám. Upcyklace navíc klade vysoké nároky na invenci člověka, který předmětu vdechuje nový život.

Možností recyklace je spousta

Nejčastěji se recyklují PET láhve, papír nebo kovy. PET láhev může být přeměněna na regranulát, z něhož se znovu vyrobí láhve, nebo textilní vlákna, jejichž finálním výrobkem jsou například koberce, spacáky, mikiny či fleecové bundy. Chataři a chalupáři se setkávají se směsnými plasty z PET láhví například v podobě zatravňovacích dlaždic, květináčů, případně plotů.
Použité sklo poslouží opět k výrobě skla. Papír se může recyklovat pětkrát až sedmkrát a využívá se k výrobě méně kvalitního papíru jako je novinový a toaletní papír, ubrousky či obaly na vajíčka.
Z možností v samotném rekreačním sektoru je to zejména recyklace odpadní vody, kterou lze využít na splachování toalety nebo na zalévání zahrady.

Přepravní palety patří k hitům průmyslové i domácí upcyklace

Kouzlo upcyklace

Přestože pojmy recyklace a upcyklace souvisí primárně s průmyslovým využitím vysloužilých produktů a odpadních materiálů, termíny jsme si zvykli používat rovněž v soukromé sféře v souvislosti s provozem domácnosti včetně té rekreační. Pro tento přístup k přeměně zbytných věcí a odpadu se vžil termín DIY (do it yourself), tedy hezky česky „udělej si sám“. Jestli jste například zavěsili stará cédéčka na zahradu, aby plašila ptáky, prázdnou láhev od vína používáte při večerním posezení pod pergolou jako svícen, pak jste udělali první kroky k upcyklaci.
Nejsnazším způsobem, jak znovu zužitkovat kuchyňské nádobí a náčiní, je osázet je. A takových kousků bývá na chalupě či chatě nepřeberné množství od hrnků a mís přes talíře až po bandasky a konvice. I vysloužilá naběračka oživená drobnými kvítky a zavěšená na plot udělá spoustu parády.
K novému využití se nabízí také starý nábytek nebo jeho části, jako jsou židle, malé stolky nebo osiřelé šuplíky. Můžete je nechat v nálezovém stavu a dát jim jinou funkci, například je osázet květenou, což rozhodně potěší oko vaše i návštěv, nebo je opravit, přelakovat, přečalounit a mohou dál sloužit svému původnímu účelu.

Než staré zásuvky nabídnete ohni, zkuste je proměnit na truhlíky

Dvojí efekt

S použitím již nepotřebných materiálů a předmětů dokážeme velmi funkčně a esteticky proměnit zahradu, která už leccos pamatuje. Staré věci mají příběh, minulost, jíž zešedlé trámy nebo mechem porostlé kameny vyprávějí a dodávají zahradě jedinečnou atmosféru. Výborným prvkem bude věc, která se váže k místu, či mu stylově odpovídá. Třeba takové kamenné koryto, kterých je ještě poměrně dost k mání, je ideálním kouskem k venkovské chalupě, ale těžko si je představit umístěné na terase s umělým trávníkem.
Při finálním umístění vysloužilých věcí v zahradě, stejně jako v interiéru je tudíž třeba myslet na to, aby na vybrané místo zapadly vkusně a citlivě, jedině tak jim dodají žádaný šmrnc. Jinak hrozí, že se zahrada promění ve vetešnictví. I tady platí známé rčení o tom, že „méně je více“.

V rámci upcyklace lze starému nábytku snadno vdechnout život. Většinou ho stačí vyčistit a nalakovat

Omezte odpad

Zda budete recyklovat, upcyklovat či pouze třídit je jen na vás. I to je prospěšnější než házet všechny odpadky do nádob na směsný odpad.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Recyklace a upcyklace