U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SANACE A IZOLACE POVALOVÉHO STROPu

Kategorie: Poradna | Autor: rab

Na své chalupě jsem začal sanovat povalový strop z půlkuláčů. Strop jsem svrchu zbavil hliněné mazaniny, zespodu odstranil rákos s omítkou

a vše očistil na sucho. Mohli byste mi poradit, jestli mám dřevo impregnovat a čím? Jak bych měl pokračovat, jestliže chci mít podkroví obytné? Jakou izolaci či jaké vrstvy mám dát na poval pro zřízení dřevěné podlahy? Půlkuláče mají délku 5,70 m – kolik bych měl zabudovat průvlaků, abych měl jistotu stability stropu?

Petr Valha

Předně je třeba upozornit, že některé vaše zamýšlené rekonstrukční práce, ač jistě chvályhodné a potřebné, mohou zasahovat do nosných konstrukcí objektu a ohrožovat jeho stabilitu. Z vašeho dotazu nelze zcela přesně rozpoznat rozsah těchto prací, ale pokud hodláte zvýšit nosnost stropu a zobytnit podkroví, měl byste vědět, že tyto práce podléhají stavebnímu povolení a tudíž je třeba mít k dispozici projektovou dokumentaci vypracovanou odborníkem, především statikem. Na tomto místě vám proto můžeme poradit jen obecně a doporučujeme vaše konkrétní záměry konzultovat s projektantem v daném oboru. Dřevěné stavební konstrukce, obzvláště staršího data, je zcela nezbytné ošetřit ochrannou impregnací, zejména tehdy, budou-li součástí nových konstrukcí. Pro váš případ lze doporučit kvalitní přípravek BOCHEMIT QB s fungicidním a insekticidním účinkem, který dlouhodobě chrání dřevo v interiérech i exteriérech vůči dřevokazným houbám (včetně dřevomorky domácí), plísním a dřevokaznému hmyzu. Je k dostání v obchodech specializovaných na nátěrové hmoty, v síti hobby-supermarketů, například Hornbach a samozřejmě u výrobce Bochemie Ostrava. Pro řešení podlahy v podkroví je dnes na trhu k dispozici značné množství materiálů, především tepelně a zvukově izolační podlahové desky, plošně zatížitelné, odolné, vyráběné v mnoha rozměrech. Například desky Rotaflex TSPT, desky Isover TDPT nebo desky Steprock HD firmy Rockwool. Jsou určeny k umístění pod roznášecí dřevotřískové, dřevoštěpkové (OSB), dřevěné či sádrokartonové podlahy. Mimo jiných firma Orsil-Isover nabízí také podlahový systém Stersil, kdy konstrukci podlahy tvoří izolační desky Orsil T-P a vrchní dřevoštěpkové desky Sterling OSB se spojovacím zámkem, který zajistí patřičnou tuhost podlahy. Pro zlepšení stability či únosnosti povalového stropu/podlahy lze ve vašem případě doporučit vložení tří až čtyř stropních trámů, ovšem pouze hypoteticky, neboť neznáme stav a nosnost původní stropní konstrukce a nevíme, jaké zatížení na ni bude působit (váha nové podlahy a způsob využívání podkroví). Jak jsme již naznačili, bylo by vhodné obrátit se na odborníka – statika, který posoudí vaše konkrétní potřeby přímo na místě stavby.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: Foto Jitka Čerovská

SANACE A IZOLACE POVALOVÉHO STROPu