U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STOP KLÍŠTOVÉ ENCEFALITIDĚ!

Kategorie: Zdraví | Autor: PETR PETŘÍČEK

Klíšťová encefalitida se u nás vykytuje stále častěji. Také následky onemocnění jsou vážnější. Nemoci se však dá účinně předcházet očkováním, pro které je nyní ideální období.

   Nebezpečí nákazy infikovaným klíštětem bychom neměli podceňovat. Česká společnost infekčního lékařství totiž nazývá klíšťovou encefalitidu nemocí volného času. Riziko přinášejí rekreační aktivity člověka v přírodě, tedy právě v prostředí kolem našich chat a chalup. Ohniska nákazy jsou nerovnoměrně rozprostřena po území ČR. Podle posledních údajů jsou nejaktivnější v oblasti jižních Čech, Klatov, Prahy a okolí, Příbramska, Benešovska, Opavska, Jihlavska, Blanska a Žďárska.

Příčiny a průběh

Klíšťová encefalitida je závažné virové onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu. K nákaze dochází po přisátí infikovaného klíštěte nebo pitím nepasterizovaného mléka. Onemocnění má dvoufázový průběh. První fáze může probíhat s příznaky podobnými chřipce (teplota, únava, bolesti hlavy, svalstva a malátnost). Poté se nemocnému na pár dní uleví a cítí se lépe. Virus zatím proniká lymfatickými drahami do mízních uzlin, kde dochází k jeho rozmnožení. Ve druhé fázi onemocnění se pacient cítí daleko hůře; nesnesitelné bolesti hlavy, závratě, malátnost a teploty přivádějí pacientak lékaři, a ten doporučuje hospitalizaci. V nemocnici pak může nemoc probíhat buď v lehčí formě (zánět mozkových blan – meningitida), při níž potíže rychle ustupují a pacient odchází za 2 – 3 týdny domů, nebo v těžší formě (virus postihuje mozkovou tkáň – encefalitida). Léčba encefalitidy je delší a má závažnější následky. Hospitalizace, rehabilitace a pracovní neschopnost trvá v průměru 9 měsíců.

Závažné následky

Asi u jedné čtvrtiny nemocných se vyvine tzv. postencefalitický syndrom. Následky prodělaného onemocnění jsou závažné především u dospělých osob. U dětí se nemoc projevuje obecně mírněji, avšak těžší průběhy nemohou být vyloučeny a mohou vést k trvalému narušení kvality života pro neuropsychické následky. Dostavují se bolesti hlavy, rozladění, nesoustředěnost, nervozita a někdy dokonce epileptické záchvaty, závratě nebo obrny. U velmi těžkých průběhů je postižení mozku a míchy tak závažné, že jsou porušena životně důležitá centra.

Vyzkoušejte očkování

V současnosti není známa léčba postihující přímo původce klíšťové encefalitidy. Terapie spočívá v komplexním řešení příznaků a problémů, které onemocnění přináší. Předcházet této nepříjemné nemoci však můžeme očkováním. Provádí se ve třech dávkách. Druhá dávka je aplikována za 1 až 2 měsíce po prvním očkování a třetí dávka za 9 až 12 měsíců po dávce druhé. Optimální je podat první a druhou dávku před začátkem sezónní aktivity klíšťat. Při očkování v letních měsících se doporučuje podávat druhou dávku v co nejkratší době (za 14 dní). Minimálně po 3 letech je dobré obnovit účinnost očkování jednou dávkou. Cena za dávku se pohybuje okolo 300 Kč. Na očkování přispívají v rámci svých programů zdravotní pojišťovny.

***

TIP!

* Při pohybu v přírodě (zvlášť v listnatém nebo smíšeném lese) noste ochranné oblečení – vysokou obuv, světle barevný oděv s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi zastrčenými do ponožek; na světlém oděvu lze přítomnost klíšťat snáze odhalit.

* Používejte repelentní prostředky proti klíšťatům.

* Po návratu domů se převlékněte, oděv vytřepejte a prohlédněte celý povrch těla.

* Denně kontrolujte domácí miláčky (kočky, psy), zda nemají klíště; při odstraňování klíšťat z těla zvířat dbejte stejných pokynů jako při odstraňování klíšťat u lidí.

* Co nejdříve odstraňujte přisátá klíšťata (výzkum prokázal, že klíště musí sát několik hodin, aby došlo k přenosu infekce).

* Před manipulací s klíštětem místo dezinfikujte Jodisolem nebo jiným dezinfekčním prostředkem.

* Klíšťata odstraňujte velmi šetrně, je možné použít pinzety nebo elektrikářské svorky (krokodýlka).

* Uchopte klíště pinzetou u hlavičky nikoli u zadečku (vymáčkli byste obsah jeho střev do ranky i s viry či bakteriemi) a kýváním do stran jej uvolněte.

* Viklejte opatrně, dokud s eklíště nepustí kůže.

* Nikdy klíště nemačkejte a nepolévejte olejem (usmrcené klíště uvolňuje ze střevního obsahu viry a bakterie do krve člověka).

* Po vyjmutí klíštěte opět místo dezinfikujte.

KDYŽ SE ŘEKNE

Klíště

Klíšťata jsou cizopasníci, kteří ke svému životu potřebují krev. Všechna vývojová stadia klíšťat (larvy, nymfy a dospělci) se vyskytují v přírodě od března do listopadu. Larev je nejvíce. Z 2000 vajíček se vyvine cca 100 larev, z nichž část přežije a vznikne přibližně 10 nymf. Z tohoto počtu se vytvoří asi 5 dospělých klíšťat. Všechna stádia klíštěte jsou však nebezpečná, protože i larvy a nymfy se mohou přisát a nakazit hostitele virem klíšťové encefalitidy. Během svého životního cyklu vystřídá klíště několik hostitelů. V České republice můžeme nalézt asi 17 druhů klíšťat. Pro člověka je však nejnebezpečnější klíště obecné – Ixodes ricinus.

KOLIK PŘISPÍVAJÍ POJIŠŤOVNY

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Poskytuje příspěvek na základní očkování a revakcinaci do výše 400 Kč. Více na info@vzp.cz, www.vzp.cz

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Proplácí 1/3 prokázaných nákladů za očkovací látky (3 vakcíny), v případě, že klient splňuje její podmínky. info@vozp.cz, www.vozp.cz

HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Podle věkových kategorií pojištěnců od 700 do 1500 Kč. infocentrum@hzp.cz, www.hzp.cz

ODBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ

Příspěvek je určen dětem ve věku od 0 do 19 let v maximální výši 500 Kč v rámci balíčku příspěvků na prevenci. ozp@ozp.cz, www.ozp.cz

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

Příspěvek je hrazen do výše 300 Kč pojištěncům bez rozdílu věku na 3. očkovací látku a každé další přeočkování. zpskoda@zpskoda.cz, www.zpskoda.cz

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

Podle věku pojištěnce od 500 do 700 Kč. info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA METAL-ALIANCE

Dle toho, jak je pojištěnec dlouho registrován u pojišťovny, mu pojišťovna přispěje výší 500 Kč, 400 Kč nebo 300 Kč. info@zpma.cz, www.zpma.cz

ČESKÁ NÁRODNÍ POJIŠŤOVNA

Příspěvek je hrazen pojištěncům do 18 let ve výši 1500 Kč v rámci celoplošného preventivního programu. info@cnzp.cz, www.cznp.cz Další informace o očkování a příspěvcích zdravotních pojišťoven také na bezplatné infolince: 800 20 20 10.

Obrázek

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA PODLE OKRESU PRAVDĚPODOBNÉ NÁKAZY

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: ARCHIV

STOP KLÍŠTOVÉ ENCEFALITIDĚ!