U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NA PANTOMIMU

Kategorie: Volný čas | Autor: Antonín Tony Linhart

Zábavná hra pro večerní společnost

Televizi necháme pro tentokrát vypnutou a o dobrou zábavu se postaráme sami. Zahrajeme si o to, kdo z nás bude mimem večera. Ke hře nám stačí pro každého účastníka lísteček a tužka. Také dobrá nálada a na stole něco dobrého na zub. Každý z hráčů si tajně zvolí některou z běžných lidských činností (řemeslo, sport apod.), kterou bude ve svém představení pomocí pantomimy předvádět. Nesmí použít žádné nástroje a pomůcky, vše musí vyjádřit pantomimou. Doba každého představení by neměla překročit pět minut. Určí se pořadí hráčů. Každý si na svůj lístek napíše jméno, pořadí a co bude předvádět. Po jednotlivých výstupech vždy připíše jméno hráče nebo jeho pořadové číslo a co podle něho ve své pantomimě předváděl. Když skončí všechna vystoupení, porovnají se všechny zápisy a vítězem se stává ten hráč, jehož pantomimou předváděnou činnost uhodl největší počet hráčů. Platí záznamy na lístcích a žádné pozdější úpravy nebo reklamace nebereme na zřetel. Je to stará skautská hra, při níž o legraci rozhodně není nouze. Je v zájmu každého soutěžícího zvolit si takovou činnost, která má šanci být rozpoznána. Předvádění atomového fyzika raději vynecháme, stejně jako činnost “sexuální pracovnice”. To by skautský duch hry nepřežil. Hrajte tedy fair play a dobře se bavte!

NA PANTOMIMU