U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Podíl dřevěných stavebních konstrukcích

Kategorie: Zvláštní nabídka – září 2002 | Autor:

Podíl dřevěných stavebních konstrukcích v zemích západní Evropy činí v současné době asi 10 % z celkové výstavby. Podíl dřeva na bytové výstavbě v ČR je podle statistických údajů v posledních letech nižší než 1 %. Nicméně i v zemích střední Evropy dochází ke stále výraznějšímu uplatňování dřevěných stavebních konstrukcí a staveb, především díky vládním a ekologickým programům širšího uplatnění dřeva, jako trvale obnovitelné suroviny.

Podíl dřevěných stavebních konstrukcích