Samozhutnitelné betony

Urychlí proces výstavby, mají větší pevnost a především je lze aplikovat i do těžko přístupných míst.

Samozhustitelný beton tvoří drobné a hrubé kamenivo, hydraulické pojivo, speciální přísady (například superplastifikátory) a příměsi spolu s vodou v poměru zajišťujícím betonu kompaktnost, ale zároveň vysokou tekutost v čerstvém stavu. Zpravidla se vyrábějí při nízkém vodním součiniteli, což umožňuje rychlý nárůst pevnosti a brzké odbednění, a díky tomu i rychlejší použití stavebních prvků a konstrukcí. Výrobci uvádějí až 70% zrychlení výstavby.

Rychlost, přesnost a pevnost

Tekuté betony s označením SCC (Self Compacting Concrete) vyráběné v betonárnách dosahují zpravidla vyšší pevnosti než běžně používané konstrukční betony, což je dáno i velkou odolností proti rozměšování a segregaci kameniva a nízkým obsahem vzduchu. Pro ještě vyšší pevnost se používá tzv. rozptýlená výztuž ve formě drátků nebo vláken.
Vytvrdlý samozhustitelný beton je hutný, homogenní a jeho technické vlastnosti i trvanlivost jsou srovnatelné s tradičně hutněným betonem. Ukládání probíhá přímo z autodomíchávače, případně pomocí čerpadel s různými délkami výložníků. Působením své vlastní váhy vyplní jakýkoliv tvar bednění, dutý prostor, pevně obalí armaturu.
Oproti klasickému, prostému betonu nepotřebuje, jak název napovídá, mechanické či vibrační hutnění pro likvidaci vzduchových pórů. Realizace plošných konstrukcí je s ním tudíž rychlá a přesná. Rovinnost povrchu nevyžaduje dodatečné vyrovnávání před realizací montovaných staveb nebo finálních podlah. Betonáž bez vibračního hutnění navíc znatelně méně zatěžuje okolí stavby hlukem, proto může být prováděna i v místech s hlukovým omezením.

Od základů po strop

Tekuté betony jsou vhodné jak pro betonáž tenkých konstrukcí, tak pro konstrukce silně vyztužené armováním. Vyšší tekutost v kombinaci s drobnějším kamenivem (do 16 mm) totiž zvyšuje prostupnost betonů mezi výztuží. Garantují dokonalé probetonování všech detailů u tvarově složitých stavebních prvků.
Využití tak nacházejí při realizaci absolutně rovných základových desek a pasů nebo teras, dále pilotů a sloupů, litých stropů a stěn včetně pohledových. Využívají se rovněž při výstavbě monolitických schodišť a vodotěsných konstrukcí.

Jak s ním pracovat

  • Samozhustitelný beton musí být zpracován do 90 minut od namíchání v betonárně.
  • Čerpání směsi pouze do -5 °C.
  • Místo uložení směsi, například bednění, musí mít dostatečnou těsnost.
  • Případné bednění se sejme až po dokonalém vytvrdnutí betonu a pouze k tomu určenými přípravky.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock a archiv firem

Samozhutnitelné betony